Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendag in Wieringerwerf

nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 april 2017
Dit spel had iets te maken met de H. Laurentius!
Dit spel had iets te maken met de H. Laurentius!
Wereldjongerendag in Wieringerwerf
De palmpaasstokken staan klaar
De palmpaasstokken staan klaar

Wereld­jongerendag wordt ieder jaar overal op Palm­zondag gevierd. In het bisdom Haarlem-Amsterdam gebeurde dat in Wieringerwerf. Na een feestelijke Mis was er met en door de jongeren een programma op verschillende plekken in het dorp.

De dag begon met een Eucharistie in een goedgevulde Christus Koningkerk, die ik samen met de jarige priester van de regio, Ignas Tilma, heb gevierd. Er was veel ruimte voor kinderen: het kinderkoor zong, kinderen en jongeren lazen en de kinderen liepen met hun palmpaasstokken mee in de processie. De preek was voor alle leeftijden en werd geïllustreerd door een groot kruis dat door jongeren werd binnengedragen en naast de ambo werd geplaatst; daarop werden het kwaad en het leed van de wereld - benoemd op kaartjes - bevestigd. Terwijl de preek zich ontwikkelde werden op al dat lijden en dat kwaad harten bevestigd: Gods liefde is op aarde verschenen, Hij heeft ons verlost en in het leed en het kwaad staat Hij naast ons.

Na de viering ging het programma voor de jongeren verder met een lunch, spelen - ‘holy games’ - op verschillende plaatsen in het dorp rond de kerk (elk spel geleid door een als heilige verklede jongere, had betrekking op het leven van de betreffende heilige). Daarna volgde een lezing door Herman van Veelen, die deel uitmaakt van de gemeen­schap van het Jeanette Noëlhuis, waar christenen samenleven met asielzoekers zonder status vanuit de geest van ‘Catholic Worker’ en dat is gesticht door de zeer onconventionele bekeerlinge en dienares Gods Dorothy Day.

Al met al was het weer een mooie jongerendag, met veel mooi zonnig weer.

tags: wereldjongerendagwjdwieringerwerfgoede weekPalmzondag
Terug