Arsacal
button
button
button
button


ZiekentriduŁm in Hilversum dankzij inzet vrijwilligers

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 mei 2017

Dinsdag 9 mei begon in het kerk­centrum ‘De Waaier’ in Hilversum het jaarlijks ziekentriduüm.

Veel vrijwilligers zetten zich er ieder jaar voor in om dit ziekentriduüm tot een succes te maken. Op de eerste dag heb ik met veel zieken kunnen spreken en de ziekenzegen met handoplegging kunnen geven. Van veel van de aanwezigen hoorde ik hoeveel goed deze dagen geestelijk doen. Het is een soort retraite voor de zieken waardoor ze gesterkt huiswaarts gaan en hun soms moeilijke situatie kunnen dragen.

Samen met pastoor Jules Dresmé en de diakens Wim Balk en Randy Simileer hebben we deze viering met ziekenzegen gedaan.

In de preek heb ik verteld over een drietal mensen die ieder op eigen wijze mochten ontdekken dat hun ziekte betekenis had, dat er een soort van roeping in verborgen was en hoe zij - hoewel ze lichamelijk niet zo veel konden doen - toch voor anderen een inspiratie zijn geweest en kracht kregen om goed met hun situatie om te gaan. Ik hoop dat de zieken die bij deze mooie dagen zijn dat ook mogen ervaren.

Het ziekentriduüm duurt nog tot 11 mei.

tags: ZiekentriduŁmHilversumZiekenzegen
Terug