Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bijeen in de Nuntiatuur

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017

Zondag 2 juli waren tien bisschoppen bijeen in de Apostolische Nuntiatuur, de woning en het kantoor van de Apostolisch Nuntius (gezant van de paus in Nederland), mgr. Aldo Cavalli. Was er iets ernstigs aan de hand? Nee hoor, dat niet...

Eenmaal per jaar wordt de pauskeuze van de regerende paus feestelijk herdacht, een gelegenheid om bijzonder voor de paus te bidden. Omdat de keuze van paus Franciscus in de vastentijd viel, is besloten die herdenking te ver­plaatsen naar rond het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Immers, de paus is de opvolger van de apostel Petrus en beide apostelen zijn in Rome de marteldood gestorven. Een gepaste keuze dus om het in die tijd te vieren.

Dat feest was in de afgelopen week, op 29 juni. Vandaar dat de bisschoppen die zich vrij konden maken (mgr. Johannes van den Hende, voorzitter van de bisschoppen­confe­rentie, mgr. Ron van den Hout, mgr. Gerard de Korte, mgr. Jozef Punt, mgr. Ted Hoogenboom, mgr. Adrianus van Luijn) naar Den Haag kwamen om met de Apostolisch Nuntius en de kardinalen Eijk en Simonis te concelebreren tot intentie van de paus. Ik sloot na de Mis bij de bisschoppen aan.

Volgens de traditie bracht op deze dag een Brabants gilde een vendelgroet aan de bisschoppen, voor de Nuntiatuur (zie foto), waarna de bisschoppen samen de maaltijd gebruikten.

tags: NuntiatuurNuntiusPauskeuze
Terug