Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit de agenda van mgr. Hendriks.

Iedere donderdag­ochtend is de staf­ver­ga­dering van het bisdom;
vrijdag­ochtend colleges aan het Sint Willibrord­semi­narie in Heiloo

 

 

Vrijdag 7 april

Deelname aan symposium over Maria in Heiloo

18.30 uur: H. Mis en Avond van de martelaren, St. Nicolaas­basiliek te Amsterdam

Zaterdag 8 april

9.30 uur: H. Mis aan het begin van de kerk­besturen­cursus in Heiloo

Zondag 9 april

11.00 uur: H. Mis Wereld­jongerendag Palm­zondag en deelname aan de jongerendag

Dinsdag 11 april

9.20 uur: colleges Vaticanum II en Mariologie, Heiloo

Woensdag 12 april

10.30 uur: Stafbespreking

19.00 uur: Chrismamis in de kathedraal

Donderdag 13 april

19.30 uur: H. Mis, herdenking van het Laatste Avondmaal, kathedraal

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag

In de kathedraal

Zaterdag 15 april Stille Zaterdag

19.30 uur: Paaswake, St. Jozefkerk, Zaandam

Zondag 16 april Eerste Paasdag

10.30 uur: H. Mis, St. Thomas­kerk, Huizen

15.00 uur: H. Mis, zusters Moeder Teresa, Amsterdam

Maandag 17 apirl Tweede Paasdag

Stille Dag

10.00 uur: H. Mis Casa Carmeli

Dinsdag 18 april

13.00 uur: lunch en gesprek deelnemrs interisie­bijeen­komst, Heiloo

19.00 uur: Alpha­cursus, Apostelkerk beverwijk: Hoe staat het met de kerk?

Woensdag 19 april

10.30 uur: Bisschoppen­ver­ga­dering

Donderdag 20 april

8.30 uur: H. Mis, Casa Carmeli

15.00 uur: Algemene Leden­ver­ga­dering NKSR

18.00 uur: Aanwezigheid bij Onthulling Joods monument te laren

Vrijdag 21 april

8.30 uur: H. Mis, Casa Carmeli

13.00 uur: H. Mis in de kathedraal b.g.v. De Nieuwe Bavo Bloeit

15.00 uur: vergadering kapittel

16.30 uur: Kerk­bestuur St. Jozef, Zaandam

Zaterdag 22 april

13.00 uur: Welkomstdag vluchtelingen in de Philharmonie te Haarlem

14.00 uur: Orde van den Prince

Zondag 23 april

10.00 uur: H. Eucharistie, St. Bavo­kathedraal, Haarlem

Dinsdag 25 april

17.00 uur: Lezing over de katholieke kerk in Nederland voor een groep priesters uit het bisdom Bergamo (Italië), O.L. Vrouwekerk, Amsterdam

Woensdag 26 april

Deelname aan uitreiking onderscheiding

Zaterdag 29 april

Caritasdag (Caritas en vluchtelingen), Heiloo, diocesaan centrum, deel van de dag aanwezig

Maandag 1 mei tot donderdag 4 mei:

deelname aan ontmoeting bisschoppen en rabbijnen, Domus Galileae, Heilig land

Zaterdag 6 mei

12.10 uur: College kerkelijke documenten, St. Bonifatiusinsittuut

14.00 uur: aanwezigheid bij gebedsdag seminarie, Heiloo

Zondag 7 mei

10.00 uur: H. Eucharistie, St Bavo-Kathedraal

Maandag 8 mei

13.30 uur: Juridische commissie bisschoppen-KNR

18.30 uur: ontmoeting met bestuur KSBW

Dinsdag 9 mei

10.00 uur: H. Mis en Ziekentriduüm parochies Blaricum en Laren, Kerk­centrum de Waaier, Hilversum

Woensdag 10 mei

11.00 uur: Dagelijks bestuur NKSR

14.00 uur: vergadering Kerk en Geloofsopbouw

Zaterdag 13 mei

’s Middags: Toewijding van de Nedelrandse bisdommen aan het onbevlekt hart van Maria, Basiliek Sterre der Zee, Maastricht

Zondag 14 mei

11.00 uur: H. Vormsel Portugese Parochie Nossa Senhora de Fatima

Dinsdag 16 mei

10.30 uur: Bisschoppen­ver­ga­dering

Woensdag 17 mei

14.00 uur: Priesterraad

Zaterdag 27 mei

12.00 uur: Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren, RAI, Amsterdam