Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend is de staf­ver­ga­dering van het bisdom;

  • vrijdag­ochtend colleges aan het Sint Willibrord­semi­narie in Heiloo

 

 

 

Zaterdag 27 mei

12.00 uur: Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren, RAI, Amsterdam

17.00 uur: H. Vormsel, Mariakerk, Bussum

19.30 uur: deelname aan jongeren­bijeen­komst Duivendrecht

Zondag 28 mei

10.30 uur: H. Mis in de kathedraal (TV-mis)

19.00 uur: H. Mis en processie met aansluitend bijeenkomst, Diocesaan Heiligdom Heiloo

Maandag 29 mei

19.30 uur: Bezoek aan Josephhuis en thema gesprek met de jongeren over Maria

Dinsdag 30 mei

11.00 uur: Officium educationis (Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs)

Woensdag 31 mei

18.30 uur: Conferentie - Fatima : hoop op vrede voor de 21e eeuw, Sint-Jans­centrum Den Bosch

Donderdag 1 juni

15.00 uur: Algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Vrijdag 2 juni

Zaterdag 3 juni

11.00 uur: Deelname aan de bisschops­wijding van mgr. Ron van den Hout, Groningen

19.00 uur: H. Vormsel en Eucharistie in Uithoorn

Zondag 4 juni

10.00 uur: H. Vormsel, H. Johannes de Doper, Hoofddorp

14.00 uur: 50 jarig priesterfeest mgr. P. Vismans, Schiedam

Maandag 5 juni

10.30 uur: H. Vormsel, H. Urbanus­kerk, Duivendrecht

15.30 uur: bijeenkomst priesters wijdingsjaren '79, '80 en '81

Dinsdag 6 juni

Woensdag 7 juni

10.00 uur: voorzitten van het generaal kapittel van de zusters van de Voorzienigheid

14.00 uur: protocollair overleg VPW

16.00 uur: Overleg met de Stichting kathedrale Basiliek Sint Bavo

Donderdag 8 juni

15.00 uur stuur­groep bisdom­bedevaart Assisi

19.30 uur: Gesprek met jongeren over de vragen van de komende bisschoppen­synode, Heiloo

Vrijdag 9 juni

19.00 uur: H. Vormsel Zaanstreek, St. Petrus­kerk, Krommenie

Zaterdag 10 juni

11.00 uur: concelebratie bij priester­wijding Eli Stok, kathedraal, Rotterdam

14.45 uur: H. Eucharistie­viering b.g.v. 700 jaarig bestaan H. Kerstmisgilde, Grote of Sint Bavokerk, Haarlem (Markt)

17.15 uur: College kerkelijke documenten, Tiltenberg

18.30 uur: Vormsel­viering parochies van kathedraal en BOAZ (Zandvoort, Overveen, Aerdenhout, Bloemendaal)

Zondag 11 juni

10.30 uur: H. Vormsel, H. Engelmundus­parochie Driehuis (Driehuis, Ijmuiden en Haarlem Noord)

Maandag 12 juni

Stille dag

Dinsdag 13 juni

Bisschoppen­ver­ga­dering

Woensdag 14 juni

9.00 uur: H. Mis en deelname aan intervisie­groep priesters, Bisschopshuis Haarlem

17.00 uur: Lezing voor de Broede­schap van de H. Liduina, Schiedam over H. Liduina en het H. Sacrament

Vrijdag 16 juni

11.00 uur: Dagelijks bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad

16.00 uur: Overleg Stichting Kathedrale basiliek

19.00 uur: H. Vormsel in Spanbroek (regio Waterkant)

Zaterdag 17 juni

16.30 uur: H. Vormsel, Euroipese school (Engelstalig), Bergen

Zondag 18 juni

10.00 uur: H. Vormsel in de H. Dionysius­parochie in Heerhugowaard

12.30 uur: deelname aan receptie t.e.v. 60 jarig priesterfeest kard. Simonis, Utrecht

Maandag 19 juni

14.00 uur: deelname aan officieel moment t.g.v. 100 jarig bestaan zusters H. Juliana de Falconieri

Dinsdag 20 juni

20.00 uur: Diocesane Pastorale Raad, Bisschopshuis, Haarlem

Woensdag 21 juni

19.30 uur: Lezing voor Pro Petri Sede en Katholieke Juristen­vereniging, Antwerpen over de betekenis van canoniek recht in de kerk

Vrijdag 23 juni

11.00 uur: Dagelijks bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad, Utrecht

19.00 uur: H. Vormsel, St. Johannes de Doper, Langedijk (Noord Scharwoude)

Zaterdag 24 juni

10.30 uur: Concelebratie priesterwidjing Anton Goos en Teun Warnaar

16.25 uur: College kerkelijke documenten, Tiltenberg, St. Bonifatius­instituut

Zondag 25 juni

11.00 uur: Kerk­wijding van de nieuwe kerkruimte in Halfweg