Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

Zater­dag 19 sep­tem­ber

10.00 uur Vormsel in heiloo

16.30 uur; Vormsel in Graan­kor­rel (Am­ster­dam ZO)

Zondag 20 sep­tem­ber

10.00 uur: Inze­ge­ning H Cornelius­kerk Limmen

Zondag - maan­dag 20-21 sep­tem­ber

Stille dag

Dins­dag 22 sep­tem­ber

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

15.00 uur: Ont­moe­ting met Ludens Quaerens

Woens­dag 23 sep­tem­ber

15.00 uur: Algemene ledenvergadeirng NKSR (via Teams-verbin­ding)

20.00 uur Lezing over zorg voor klimaat als weg naar Vrede (Laudato Sì)

Donder­dag 24 sep­tem­ber

15.00 uur gesprek met provinciaal paters mens­ge­wor­den Woord

Vrij­dag 25 sep­tem­ber

11.00 uur: bespre­king ka­the­draal

Zater­dag 26 sep­tem­ber

11.00 uur: H. Pries­ter­wij­ding Mikel Palic

18.30 uur": Vormsel­vie­ring regio Schagen te Tui­tjen­horn

Zondag 27 sep­tem­ber

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal