Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Bisschop Choennie van Suriname op bezoek
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2022 - 292 woorden
plaatje Vrij­dag­mid­dag 20 mei was mgr. Karel M. Choennie op bezoek, de bis­schop van Paramaribo, die in Europa was na deelname aan een bis­schop­pen­bij­een­komst. We spraken onder meer over de situatie waarin Suriname ver­keert na de Corona-pandemie en de zorg voor het ker­ke­lijk leven. Lees verder


De kerk in Sri Lanka
Bezoek van de bisschop van Galle
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2022 - 362 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag was de bis­schop van Galle in Sri Lanka op bezoek. Hij ver­telde onder meer over de moei­lijke situatie in zijn land. Lees verder


H. Titus Brandsma was ook ziek... Waarom lijden?
Ziekendag in Hilversum
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022 - 834 woorden
plaatje Woens­dag 18 mei was ik in het kerk­cen­trum aan de Kerkelan­den in Hilversum voor de zieken­dag. Het was voor de eerste keer na Corona weer moge­lijk en de kerk was inder­daad vol met zieken en ouderen. Ook de nieuwe Neder­landse heilige Titus Brandsma leed aan allerlei kwalen. Wat man­keerde hij en wat voor invloed had­den die manke­menten op hem? Lees verder


Kleine pelgrimage naar de noodkist van sint Servaas
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2022 - 157 woorden
plaatje Maan­dag 16 mei bezochten we met een aantal pries­ters - jaargenoten - de sint Servaas­basi­liek in Maastricht, waar in het octaaf van het Servatius­feest de noodkist in de kerk staat opge­steld en het graf van de heilige kan woren bezocht. Lees verder


Heilige Titus Brandsma, H. Charles de Foucauld, bid voor ons...
Bij de heiligverklaring van Titus Brandsma
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022 - 343 woorden
plaatje Op zon­dag­mor­gen 15 mei heeft paus Fran­cis­cus naast acht anderen Titus Brandsma en Charles de Foucauld heilig verklaard. De heilige Titus verzette zich moe­dig tegen de nazi-ideo­lo­gie en de rassenleer. Dat moest hij met de dood in het con­cen­tratie­kamp bekopen. Charles de Foucauld trok zich na zijn beke­ring terug in de stilte, in Nazareth en later in de woes­tijn van Algerije om het verborgen leven van de Eucha­ris­ti­sche Jezus te leven. Beiden zijn grote en in­spi­re­rende heiligen. Lees verder


Afsluiten diocesane fase synodale proces Fotoreportage
Vesperviering in de kathedraal
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022 - 1595 woorden
plaatje Zondag­mid­dag 15 mei vond in de Haar­lemse ka­the­draal de afslui­ting plaats van de dio­ce­sane fase van het synodaal proces dat paus Fran­cis­cus in gang heeft gezet, ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode die in 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Tijdens de vesper­vie­ring heb ik een re­flec­tie gegeven op de ver­slagen van de gesprekken die in ons bisdom hebben plaats gevon­den. Lees verder
zo, 15 mei 2022Twee vormselvieringen in Almere
za, 14 mei 2022Geslaagde Academy & Netwerkdag voor live-streamers
za, 14 mei 2022Wat is de kern? Fotoreportage
vr, 13 mei 2022Hij leefde niet voor zichzelf... Fotoreportage
do, 12 mei 2022KBO Noord Holland 70 jaar
di, 10 mei 2022Mgr. Harrie Smeets was er weer bij...
za, 7 mei 2022Welke stem volg jij? Fotoreportage
vr, 6 mei 2022Mooie momenten... Fotoreportage
do, 5 mei 2022Mis aan de grot... Fotoreportage
wo, 4 mei 2022We herdenken hen die voor onze vrijheid vielen.... Fotoreportage
wo, 4 mei 2022Bij het overlijden van mgr. Joop Stam, oud-deken van Amsterdam
wo, 4 mei 2022Internationale Hoogmis in de Pius X Basiliek Fotoreportage
di, 3 mei 2022Op bedevaart naar Lourdes.... Fotoreportage
ma, 2 mei 2022Aanstellingen, Admissio en Eed van trouw in seminarie Fotoreportage
za, 30 apr 2022Heilig vormsel bij All Saints parish Fotoreportage
ma, 25 apr 2022Magazine Missionaire Kerk verschenen
zo, 24 apr 2022Saint pope John Paul II and Divine Mercy Fotoreportage
zo, 24 apr 2022'Vrede zij U': oorlog is niet alleen wat Poetin doet
za, 23 apr 2022Diakenwijding van Mike Nagtegaal in Heiloo
 
meer berichten vindt u in het archief