Arsacal
button
button
button
button


Presentatieviering met honderden Volendamse vormelingen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 17 januari 2016 - 141 woorden
In de Mariakerk worden voor en na de Mis en door de dag veel kaarsen opgestoken
In de Mariakerk worden voor en na de Mis en door de dag veel kaarsen opgestoken

In de Maria­kerk in Volen­dam waren zater­dag 16 januari hon­der­den vor­me­lin­gen bijeen geko­men voor een pre­sen­ta­tie­vie­ring. Samen met hun ouders en familie vul­den zij de kerk om zich met een speciale vie­ring voor te berei­den op de dag dat zij dit sacra­ment gaan ont­van­gen.

In de preek heb ik het er met hen over gehad dat zij nu de grootsten van de basis­school zijn maar dat zij volgend jaar weer als kleinsten en jongsten op de nieuwe school zullen beginnen. Het is goed voor een mens zich ook weer klein te voelen, want we hebben allemaal Gods hulp en de kracht en de wijs­heid van de heilige Geest nodig.

In de ko­men­de weken zullen deze vor­me­lin­gen het heilig vormsel gaan ont­van­gen, op dins­dag 19 januari, don­der­dag 21 januari, dins­dag 26 januari en dins­dag 2 en 9 februari. Ik zal Volen­dam de ko­men­de weken dus nogal eens bezoeken!

Terug