Arsacal
button
button
button
button


Goede vrijdag

homilie

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 6 april 2012 - 259 woorden
Goede vrijdag

Ik hoef vandaag maar weinig woor­den toe te voegen: het lij­dens­ver­haal spreekt voor zich en van ons wordt nu alleen gevraagd gees­te­lijk onder het kruis te gaan staan met Maria de moe­der van de Heer en met Johannes de geliefde leer­ling, die zo’n goede band had met Zijn Meester, die nu gestorven is. Probeer in je hart toe te laten wat hier gebeurt, dat Hij hier uit liefde voor je sterft; probeer je te rea­li­se­ren dat dit betekent dat Hij ons bemint met een per­soon­lijke liefde.

Het is goed om U te binnen te brengen dat Hij dit heeft gedaan omdat Hij heel per­soon­lijk van U houdt. Het sterven van Jezus is niet “In het alge­meen”. Hij sterft voor alle mensen, maar niet voor die mensen als een ongekende grote massa, maar Hij sterft met een per­soon­lijke liefde voor ieder mens afzon­der­lijk, waarbij Hij ieder van ons kent en begrijpt, beter vaak dan wij ons­zelf kunnen begrijpen. Niemand van Zijn apos­te­len heeft dat waar­schijn­lijk beter begrepen dan Johannes: Degene die van Mij houdt sterft hier uit liefde voor mij.

En Maria staat hier onder het kruis, zij wordt door Jezus op dit moment als onze moe­der aangewezen. Maria lijdt, maar zij lijdt mee met haar Zoon, zij voegt haar eigen lij­den in in dat van haar Zoon. Zij wil haar lij­den vrucht­baar maken. Ook wij wor­den uit­ge­no­digd om dat te doen en mede­wer­kers te wor­den van de verlos­sing. Wij aanbid­den U Christus en loven U, omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost.

AMEN

Terug