Arsacal
button
button
button
button


Gastvrijheid bij de zusters Benedictinessen

Op het hoogfeest van Sint Jozef

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 maart 2016 - 166 woorden
Kapel van de zusters
Kapel van de zusters

Zater­dag 19 maart was ik in het klooster van de zusters Bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer om er de H. Eucha­ris­tie te vieren bij gelegen­heid van het Hoog­feest van Sint Jozef en om er een stille dag te doen. De zusters ont­van­gen name­lijk ook gasten.

In de preek heb ik stil gestaan bij de eigen­schappen van Sint Jozef: zijn dienst­baar­heid en trouw, zijn eenvoud, dat hij zich niet door emoties liet meeslepen, geen wraak nam, het goede van de ander op het oog bleef hebben, hoewel hij zich in zijn eer als man en als echt­ge­noot gekrenkt moest voelen toen hij vernam of begreep dat de vrouw met wie hij een huwe­lijksverbond had gesloten, in ver­wach­ting was, maar niet van hem.

De zusters spreken nog niet veel Neder­lands (er is één zuster die Neder­lands­ta­lig is), wel Engels en na­tuur­lijk Ita­li­aans. Ze zijn aan het stu­de­ren. Voor wie met hen wil kennis­ma­ken, geef ik hierbij de adresge­ge­vens:

Stommeerweg 15 - 1431 ES – Aalsmeer - Olanda
tempiodellospiritosanto@gmail.com
tel.: (0039) 07331890112 / 0297-785345 / 0297-785345

Terug