Arsacal
button
button
button
button


De bisschoppen zijn ingepakt!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2016 - 207 woorden
ingepakte bisschopsportretten...
ingepakte bisschopsportretten...
De bisschoppen zijn ingepakt!

De verhui­zing van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat nog steeds door. De kantoren zijn al enkele weken in De Tilten­berg actief. Ook de bis­schop is verhuisd. De portretten van de bis­schop­pen zijn ingepakt en vrij­dag 24 juni zal het mijn beurt zijn...

Het grote huis is bijna leeg. De afgelopen weken is er druk gewerkt om de biblio­theek te ont­man­telen en het archief te ver­hui­zen. Een enorme klus waarbij archiva­ris Floor Twisk veel hulp heeft gehad van vrij­wil­li­gers Hans, Lars en Ivar Tuijn. Heel veel dank aan hen. Jan Ros moet heel die inge­wik­kelde verhui­zing coör­di­ne­ren en daar komt veel bij kijken: heel wat voorwerpen van enige waarde zijn geveild en verkocht, andere zaken gaan naar De Tilten­berg of het nieuwe bis­schops­huis bij de ka­the­draal. Mede­wer­kers kon­den deze week een keuze maken uit voorwerpen die geen bestem­ming meer hebben, andere zaken zijn naar een lief­da­dig doel of gaan naar de kringloopwinkel.

Ook de grote portretten van de bis­schop­pen die het bisdom Haar­lem in het verle­den hebben bestuurd, zijn van de wand afgeno­men en goed verpakt om ze te kunnen ver­voeren. Zij zullen een plaats krijgen in het nieuwe bis­schops­huis.

Zelf zal ik dus ko­men­de week ver­hui­zen en het inpakken van de spullen is nu in volle gang...

Terug