Arsacal
button
button
button
button


Warming up WJD-jongeren in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 juni 2016 - 224 woorden
tentenkamp voor de overnachting
tentenkamp voor de overnachting
Jongerenwerker Marius vd Knaap geeft een toelichting op het programma
Jongerenwerker Marius vd Knaap geeft een toelichting op het programma
Reispriester Ignas Tilma opent het middagmaal met gebed
Reispriester Ignas Tilma opent het middagmaal met gebed

Op vrij­dag 24 en zater­dag 25 juni was het voor­be­rei­dings­week­end voor de deel­ne­mers aan de Dare2share-reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Zo'n 135 jon­ge­ren gaan deze zomer vanuit ons bisdom rich­ting Krakau, waar­van 12 op de fiets met de sportieve pries­ter Johannes van Voorst. Ignas Tilma is de reis­pries­ter van de groep en gaat mee met de groep die toch maar de bus neemt, eerst naar Praag voor het voor­pro­gramma in samen­wer­king met Sant’ Egidio daar en ver­vol­gens over Ausch­witz naar Krakau.

Om ie­der­een onder te brengen waren achter het Juliana­kloos­ter grote tenten opgezet (zie foto). Ik had de indruk dat de stem­ming er al aar­dig in kwam, mede door de in­for­ma­tie voor de deel­ne­mers en door de kennis­ma­king met elkaar.

Zelf zal ik me in Praag bij het gezel­schap voegen en met de jon­ge­ren mee naar Ausch­witz en Krakau reizen. In Praag vieren we op zon­dag de Mis in de Dom. In Krakau vindt de eigen­lijke wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats met een drie­daag­se catechese door één van de bis­schop­pen in de morgen (daar­van zal ik de eerste doen), een pro­gram­ma met allerlei eve­ne­menten naar keuze in de mid­dag, een kruis­weg door de stad, de avond­wake op het veld en de slotmis met paus Fran­cis­cus.

Ik wens alle jon­ge­ren die mee­gaan heel goede, mooie, gezelliuge en in­spi­re­rende dagen toe!

En de thuis­blij­vers? Volgende keer beter!

Terug