Arsacal
button
button
button
button


Taart gebakken door een nieuwe katholiek!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 mei 2012 - 62 woorden
Een katholieke taart!
Een katholieke taart!

Zondag 6 mei was ik in de kapel van de Vrouwe van alle volkeren voor het toedienen van het heilig Vormsel. Één van de drie volwassen vor­me­lin­gen werd tevens in de katho­lie­ke kerk opgeno­men en ont­ving haar eerste heilige communie. Zij bakte een heer­lijke Mariale taart die hierbij wordt getoond door een pries­ter en een zuster van de familie van Maria.

Terug