Arsacal
button
button
button


Allerzielen in Nieuw Vennep

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 2 november 2016

Voor de viering van Allerzielen was ik in Nieuw Vennep, waar veel mensen naar de kerk gekomen waren om hun dierbare overledenen te gedenken. Na afloop van de Mis zijn we in processie naar het achter de kerk gelegen kerkhof gegaan om de graven te zegenen.

In de Mis werd het evangelie van de Emmaus­gangers gelezen.

Homilie

Uitzicht

Die Emmaus­gangers
zijn wij zelf.
Zij hadden hun dierbare vriend, Jezus, verloren
en zagen geen uitzicht.
Toen kwam een vreemdeling bij hen lopen
en geleidelijk, door diens woorden,
ging er toich iets van een licht op.
Dat gebeurt ook ons:
Als wij overweldigd zijn door verdriet
en eigenlijk geen lichtpuntje meer zien,
zijn het de woorden van medemensen
en het woord van God dat ons raakt,
die ons weer uitzicht geven.

Bijna-dood-ervaring

De laatste jaren is er nogal wat onderzoek gedaan
naar de ervaring van mensen die bijna dood zijn geweest.
Ongeveer eenderde van deze mensen vertelt
een bijzondere ervaring te hebben meegemaakt.
Meestal komt het erop neer
dat zij door een lange tunnel
of door een soort spiraal
op weg gaan naar een prachtig groot licht,
dat zij als een persoon ervaren.
De ervaring is zo fijn
dat zij daarna niet meer bang zijn voor de dood
en vaak grote moeite hebben
om weer te wennen aan het aardse leven
en dat allerlei zaken
die zij voorheen belangrijk vonden,
dat gewicht verloren hadden.
Ze vinden het erg om weer terug te moeten komen.
Vaak ook vertellen zij
dat zij in een flits hun leven aan zich voorbij zagen trekken,
vooral de hoogte- en diepte­punten van dit leven
en de momenten waarop zijzelf
belangrijke beslissingen hebben genomen.
Zij zien die momenten dan opnieuw, zo vertellen zij,
en moeten als het ware oordelen
over wat zij vroeger zo hebben gedaan
en wat zij nu alleen en van een afstand bekijken.
Met name dit laatste wordt soms
als heel pijnlijk ervaren.
Misschien hebt U zelf ook weleens iets
hierover gehoord of gezien of gelezen.

Het licht van God

Wat moet je hiervan denken?
Ach, iedereen mag ervan denken wat hij of zij wil.
Het is in ieder geval een feit
dat het een merk­waar­dig verschijnsel is
en ook dat de verhalen van de meeste van deze mensen
vrij goed overeenkomen
met wat we uit de bood­schap van het evangelie weten:
het is aan de andere kant van die tunnel,
die poort van de dood,
beter dan hier,
er is daar geen tijd en geen vergankelijkheid,
je woont er in het licht van God.

Gezuiverd

Daarbij speelt ook alles een rol
wat we in dit leven hebben gedaan
en hoe we er op het moment van ons sterven
tegen aan kijken.
Wie zijn zelfverzekerdheid laat varen,
de harde schil om zichzelf opent,
en zich in Gods armen laat vallen,
zal gezuiverd worden en gereinigd van het kwaad
en voor eeuwig gelukkig zijn.

Herdacht

Vandaag is de dag dat we alle overleden gelovigen gedenken.
Met eerbied denken we terug
aan ouders, grootouders, man of vrouw, kinderen misschien,
een goede vriend,
mensen die we hebben gekend en liefgehad.
Velen van hen worden door ons dikwijls herdacht;
dat zien we bij­voor­beeld aan de mis­in­ten­ties
die worden opgegeven.
Ook blijkt dat uit alle keren dat we aan hen denken
of hun handelwijze ons te binnen brengen
of misschien als voorbeeld nemen.
We zijn hen niet vergeten.

Wij geloven dat zij rust vinden voor hun zielen,
zoals Jezus in het evangelie zegt.

Gebed voor de overledenen

Ook geloven we dat alles wat wij zeggen, doen en denken
een betekenis heeft,
gevolgen heeft,
ons leven en onze blik vertroebelt of zuivert,
ons meer mens maakt of juist niet,
kortom, een betekenis heeft en gevolgen
voor ons leven hier en in het hiernamaals.

Daarom willen we de overledenen steunen
en aan hen onze liefde laten blijken,
ook door ons gebed voor hen.

Zij zijn niet weg...

Alles hier op aarde is vergankelijk
en langzamerhand krijg je steeds meer familie
aan die andere kant van die grens die de dood is,
steeds meer mensen hier om ons heen vallen weg.

Maar zij zijn niet weg,
zij leven voort,
anders,
wel met ons verbonden,
maar pijn en verdriet zijn daar niet meer...

Een dag waarop we kijken naar de toekomst
die ons wacht....
eens zullen we thuis mogen zijn bij de Heer,
als we ons aan Hem durven toevertrouwen.
AMEN.

Terug