Arsacal
button
button
button


Bisdombedevaart Haarlem-Amsterdam in Rome aangekomen

nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016

De deelnemers aan de bisdom­bede­vaart naar Rome zijn veilig in de eeuwige stad aangekomen. Maar helemaal vanzelf ging het niet...

Een flink deel van de 129 bede­vaart­gangers liep twee uur vertraging op met hun vlucht omdat op Schiphol niet iedereen berekend was op bevroren vliegtuigvleugels. De groep was nog maar net op tijd om ’s middags met de rondleidingen in de Scavi onder de Sint Pieter te kunnen beginnen. Op de foto zien we de eerste groep zich verzamelen bij de ingang van de Scavi, de opgravingen van het graf van de apostel Petrus, terwijl pastoor Eric van Teijlingen uitleg geeft. De rondleiding door die opgravingen is een mooie en indruk­wek­kende ervaring.

De heilige Mis die daarna om 18.00 uur werd gevierd was maar voor een klein deel van de pelgrims te vinden, omdat het wel een klein half uur lopen was vanaf het hotel. Maar goed, zo zijn er altijd wel wat kleine tegenslagen, de stemming is goed en de bede­vaart­gangers zien uit naar de Neder­landse dag die op dinsdag 15 november wordt gevierd en die ’s morgens om 8.00 uur begint met een pelgrimage van de Engelenburcht bij de Tiber naar de heilige deur in de Sint Pieter, waar de heilige Mis zal worden gevierd met de Neder­landse bis­schop­pen.

Op de foto zien we de groep aan het avondmaal in het hotel.

Terug