Arsacal
button
button
button
button


Bisdombedevaart Haarlem-Amsterdam in Rome aangekomen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016 - 222 woorden

De deel­ne­mers aan de bisdom­bede­vaart naar Rome zijn veilig in de eeuwige stad aan­ge­ko­men. Maar helemaal van­zelf ging het niet...

Een flink deel van de 129 bede­vaart­gan­gers liep twee uur vertra­ging op met hun vlucht omdat op Schiphol niet ie­der­een berekend was op bevroren vliegtuigvleugels. De groep was nog maar net op tijd om ’s mid­dags met de rond­lei­dingen in de Scavi onder de Sint Pieter te kunnen beginnen. Op de foto zien we de eerste groep zich verzamelen bij de ingang van de Scavi, de op­gra­vingen van het graf van de apostel Petrus, terwijl pastoor Eric van Teijlingen uitleg geeft. De rond­lei­ding door die op­gra­vingen is een mooie en in­druk­wek­kende erva­ring.

De heilige Mis die daarna om 18.00 uur werd gevierd was maar voor een klein deel van de pelgrims te vin­den, omdat het wel een klein half uur lopen was vanaf het hotel. Maar goed, zo zijn er altijd wel wat kleine tegen­slagen, de stem­ming is goed en de bede­vaart­gan­gers zien uit naar de Neder­landse dag die op dins­dag 15 no­vem­ber wordt gevierd en die ’s morgens om 8.00 uur begint met een pelgrimage van de Engelenburcht bij de Tiber naar de heilige deur in de Sint Pieter, waar de heilige Mis zal wor­den gevierd met de Neder­landse bis­schop­pen.

Op de foto zien we de groep aan het avondmaal in het hotel.

Terug