Arsacal
button
button
button
button


Wat zal het tellen?

Vrijdag 30 december • Feest van de Heilige Familie

Overweging Bezinning - gepubliceerd: donderdag, 29 december 2016 - 362 woorden
Wat zal het tellen?
Sint Eloy eert het kind en Zijn moeder
Sint Eloy eert het kind en Zijn moeder
Wat zal het tellen?

De goede sfeer in een gezin is meer waard dan een dikke bankreke­ning. Op het feest van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, staan we stil bij de waarde van een goed gezin. Dit jaar vieren we het feest van de heilige Familie op vrij­dag 30 de­cem­ber omdat er geen zon­dag valt binnen het kerstoctaaf.

Licht­pun­ten

Er zijn allerlei licht­pun­ten in het leven,
de mooie dingen waar we blij mee zijn.
Voor de een is dat een sterrenhemel vol licht,
voor een ander alleen af en toe een ver­dwaalde komeet
aan een pikdonkere hemel.
Maar over ieder geluk ligt een schaduw
en in ieder ongeluk ligt een licht­puntje verborgen:
het gaat voorbij,
het is niet blijvend.
Je kunt je er niet aan vast­hou­den.
Iedere keer als we ons vastk­lampen
aan dingen
die we mooi en fijn vin­den,
die we be­schou­wen als van ons,
die we sterk waar­de­ren,
zullen we met pijn in het hart ervaren:
ik moet er ook weer afstand van doen.
Het zal me vroe­ger of later weer ontvallen,
alles glipt je weer uit han­den.
Het mooie en het nare.

Eén geluk...

Maar is dan de bood­schap van het kerst­feest
niet meer dan ooit nodig:
er is één geluk
dat altijd blijft
en dat zelfs dui­de­lijker naar voren komt
als er allerlei licht­puntjes wegvallen,
want boven een stad vol licht,
zie je de sterren niet meer;
maar in een donker weiland
valt dat licht­puntje des te beter op.

Redeneren of aanbid­den?

En daarom is Jezus als kind in de wereld geko­men.
Dit kind heeft niets.
Hij heeft van alles afstand gedaan.
Geen wel­vaart of luxe rond de kribbe,
maar zuivere eenvoud;
bij de kribbe wordt niet gere­deneerd,
niet gedis­cus­sieerd en niets gepres­teerd,
hier wordt alleen een Kind aan­beden.
Eenvou­dige mensen knielen neer
en aanbid­den het mysterie,
het hemelse licht.

Zoveel waar we ons druk om maken
is eigen­lijk onbe­lang­rijk.

Wat zal het tellen als we
voor God staan
in het hemels licht?

God redt

Jezus.
Dat is het Woord dat God ons te zeggen heeft,
dat is het licht dat Hij voor ons wil laten schijnen,
dat is het Leven dat Hij ons wil geven:
Jezus.
Zijn naam betekent: God redt.

Dat licht zal alle duister over­win­nen.

Terug