Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in Egmond aan Zee

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 januari 2017 - 137 woorden

Op zon­dag­och­tend 22 januari heb ik de ge­meen­schap van Egmond aan Zee bezocht, die deel uitmaakt van de pa­ro­chie Levend Water (Heiloo, Akersloot, de Egmon­den) in samen­wer­kings­ver­band met Limme verbon­den. Na de vie­ring van de heilige Eucha­ris­tie was er gelegen­heid de pa­ro­chi­anen te ont­moe­ten.

De kerk van Maria on­be­vlekt ont­van­gen in Egmond aan Zee is een vrien­de­lijk, niet heel groot gebouw, waar de katho­lie­ken van deze plaats op zon­dag samen komen. De ge­meen­schap is niet heel groot, toch wist het koor een mooie meerstemmige Mis te zingen. Ook de fraaie bloem­ver­sie­ring en de keurige ver­zor­ging van het interieur vielen op. Samen met pastoor Nico Mantje heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en daarna op genoege­lijke wijze de gelo­vi­gen ontmoet tij­dens de koffie in het pa­ro­chie­cen­trum naast de kerk.

De preek is te vin­den in het bericht over het jon­ge­ren­week­end.

Terug