Arsacal
button
button
button


Op bezoek in Egmond aan Zee

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 januari 2017

Op zondag­och­tend 22 januari heb ik de gemeen­schap van Egmond aan Zee bezocht, die deel uitmaakt van de parochie Levend Water (Heiloo, Akersloot, de Egmonden) in samen­wer­kings­ver­band met Limme ver­bonden. Na de viering van de heilige Eucha­ris­tie was er gelegenheid de parochianen te ontmoeten.

De kerk van Maria on­be­vlekt ontvangen in Egmond aan Zee is een vriendelijk, niet heel groot gebouw, waar de katholieken van deze plaats op zondag samen komen. De gemeen­schap is niet heel groot, toch wist het koor een mooie meerstemmige Mis te zingen. Ook de fraaie bloem­ver­siering en de keurige verzorging van het interieur vielen op. Samen met pastoor Nico Mantje heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en daarna op genoegelijke wijze de gelovigen ontmoet tijdens de koffie in het parochie­cen­trum naast de kerk.

De preek is te vinden in het bericht over het jongeren­weekend.

Terug