Arsacal
button
button
button
button


zoveel mooie priesterjaren...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 mei 2012 - 193 woorden
priesters (en bisschoppen) van wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981 bijeen
priesters (en bisschoppen) van wijdingsjaren 1979, 1980 en 1981 bijeen

Eenmaal in het jaar komen we samen met drie wij­dings­ja­ren: de wij­dings­ja­ren 1979, 1980 en 1981 van het groot­semi­narie Rolduc, zo rond de tijd van de pries­ter­wij­ding van de meesten van ons die in het bisdom Roermond pries­ter zijn gewijd.

Deze "krans" is een traditie die pas de laatste jaren is be­gon­nen. Ook al had­den we elkaar in deze sdamen­stel­ling vaak lang niet gezien, de gemeen­schap­pe­lijke ach­ter­grond van het semi­na­rie maakt dat we soms aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen en één kleine opmer­king is voldoende om een oude her­in­ne­ring weer te activeren.

Het is voor mij weer een bewijs hoe be­lang­rijk een semi­na­rie is: het geeft een broe­der­lijke band voor heel het leven. Mooi is het ook de liefde voor de Kerk bij de anderen te mogen merken. Niet allen kon­den aanwe­zig zijn. Degenen die er waren hebben allemaal een eigen ge­schie­de­nis en een eigen bijdrage gegeven aan de opbouw van Christus' Kerk. Voor zeer vele mensen hebben we iets mogen betekenen op hun weg met en naar de Heer. Som­mi­gen van ons hebben ook door hun lij­den veel bij­ge­dragen.

Wat is het een genade pries­ter te mogen zijn!

Terug