Arsacal
button
button
button
button


Markante priesters overleden

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2017 - 213 woorden
Pastoor Wim Van der Kooi als zeiler
Pastoor Wim Van der Kooi als zeiler

Zondag 26 maart zijn twee pries­ters van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam overle­den: pastoor Jaap Jonker (* 1929) en pastoor Willem van der Kooi (* 1941). Pastoor Jonker had een lange staat van dienst, pastoor Van der Kooi was een late roe­ping met een bij­zon­dere levensloop.

Beide pries­ters wor­den op maan­dag 3 april uitgeleide gedaan met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor pastoor Jonker zal dat in Wormer zijn waar hij bijna der­tig jaar kape­laan en pastoor was. Ik heb hem maar een enkele keer mogen ont­moe­ten bij bezoeken aan de pa­ro­chie van Wormer, waar hij nog altijd meezong in het koor.

Pastoor Wim van der Kooi wordt begraven vanuit de pastoor van Ars in Den Haag, waar hij na zijn emeritaat assis­teerde. Ik heb ik nog mee­ge­maakt op het semi­na­rie toen ik rector werd. Hij werd in het jubileum­jaar 2000 pries­ter gewijd. Zijn levensloop kreeg bij die gelegen­heid de nodige aan­dacht in de media, er werd zelfs een TV-pro­gram­ma aan gewijd. Wim van der Kooi had in het theater gewerkt, was solo-zeezeiler geweest en kroeg­baas. Afgelopen jaar nog had hij deel­ge­no­men aan de pries­ter­va­kan­tie naar Praag en hij was al volop bezig met de voor­be­rei­ding op het Paas­feest. Dat is nu het eeuwige paas­feest gewor­den. Maar hij was al gewend om naar de ein­der te kijken... (zie foto).

Mogen zij rusten in vrede!

Terug