Arsacal
button
button
button


Felicitaties aan nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden

Mgr. Dr. Ron van den Hout

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2017
Mgr. Dr. Ron van den Hout
Mgr. Dr. Ron van den Hout (foto: Wim Koopman)

Het bisdom Groningen-Leeuwarden maakte zaterdag­och­tend 1 april bekend dat paus Franciscus mgr. dr. Ron van den Hout heeft benoemd tot nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden. Van harte feliciteer ik de nieuwe bisschop en wens hem heel veel zegen toe voor zijn nieuwe ambt.

Ook de nieuwe wapenspreuk van de bisschop-elect is al bekend gemaakt: “in exilio spes” (in balling­schap hoop). Daarmee sluit hij aan bij een thema dat hem als bijbel-exegeet na aan het hart ligt en bij de woorden van paus Franciscus tijdens het laatste Ad Limina bezoek. De paus vergeleek toen de situatie waarin de kerk in ons land verkeerde met die van de balling­schap van het Joodse volk: de neiging kan er zijn terug te kijken naar een roemrijk verleden, maar de opgave - waar de profeten het Joodse volk toen op hebben gewezen - is om vooruit te kijken, naar God op zoek te gaan en met vertrouwen en volharding te bouwen aan de toekomst. Het is dus een mooie en betekenisvolle wapenspreuk voor de nieuwe bisschop, die ik in 1987 heb leren kennen toen hij se­mi­na­rist was van het Sint-Jans­cen­trum.

Graag gedenk ik mgr. Ron van den Hout in mijn gebed in deze tijd van voor­be­rei­ding op de bisschops­wijding en inbezitname van de zetel op 3 juni a.s.

Terug