Arsacal
button
button
button
button


Bijna bloeit de nieuwe Bavo!

Bloemenspektakel in de basiliek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017 - 129 woorden
voorbereidingen voor De Nieuwe Bavo bloeit...
voorbereidingen voor De Nieuwe Bavo bloeit...
Bijna bloeit de nieuwe Bavo!

Van 21 t/m 23 april is de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo met meer dan 50.000 bloemen versierd. Op het moment dat ik dit schrijf is meesterbin­der Ingeborg Kemperman met het Wellant­col­lege uit Rijns­burg druk bezig de nieuwe Bavo geur en kleur te geven. Vrij­dag om 13.00 uur hoop ik de Pontificale Mis te vieren waarvoor alle pa­ro­chies zijn uit­ge­no­digd.

Zater­dag­avond geeft het Chichester Ca­the­dral Choir een concert en er is nog veel meer...
Op de speciale web­si­te is het pro­gram­ma te raadplegen:

De ka­the­draal is deze dagen over­dag lan­ger geopend: vrij­dag 21 april van 10.00 tot 23.00 uur; zater­dag van 10.00 tot 18.00 uur en zon­dag is de hoogmis om 10.00 uur en daarna blijft de kerk open tot 17.00 uur.

De vele bloemen vormen een prachitge uitdruk­king van onze paasvreugde: De Heer is verrezen!

Terug