Arsacal
button
button
button
button


Pinksteren: de heilige Geest in Nieuw Vennep en Hoofddorp

De Geest van God wijst je de weg

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2017 - 311 woorden
groepsfoto voor de Mis (maar niet alle vormelingen zijn goed zichtbaar)
groepsfoto voor de Mis (maar niet alle vormelingen zijn goed zichtbaar)
Bij de vormelingen
Bij de vormelingen
Pinksteren: de heilige Geest in Nieuw Vennep en Hoofddorp

Op Pinkster­zon­dag was ik in de paro­chie­kerk van Nieuw Vennep waar 15 jongens en meisjes uit Hoofd­dorp en Nieuw Vennep het sacra­ment van het Vormsel hebben ont­van­gen. Een mooie vie­ring in een volle kerk.

Pastoor Cees van Lent van Hoofd­dorp en pastoor Ruben Torres van Nieuw Vennep con­ce­le­breer­den bij de H. Mis. Hans Bruijn­zeels, cateche­tisch mede­wer­ker, sprak een slot­woord. Hij is er weer goed aan toe na een zie­ken­huisopname en herstel­pe­rio­de, maar gelukkig mocht hij in die periode eens te meer ervaren dat hij niet alleen voor de vormselvoor­be­rei­ding staat. De jon­ge­ren - middel­ba­re scholieren bijna allemaal van het tweede school­jaar - waren gedurende twee jaar goed voor­be­reid op deze dag, zoals ik wel kon aflei­den uit het per­soon­lijke ge­tui­ge­nis dat twee van hen gaven. Living Tree uit Haar­lem zong en begeleidde bij deze vie­ring en dat deden ze na­tuur­lijk - dat zijn we van hen gewend - heel mooi en aan­spre­kend.

Pink­ste­ren is een mooie dag om gevormd te wor­den. De jon­ge­ren zullen zelf in hun leven ook wel de erva­ring opdoen dat ze soms twijfelen, soms bang zijn, vragen hebben, bedroefd of juist vol vreugde zijn; de leer­lin­gen van Jezus had­den die erva­ringen ook na de dood en verijzenis van hun Heer Jezus. Op het Pinkster­feest ont­vingen ze kracht en licht van de heilige Geest om de goede weg te kunnen gaan en moe­dig ver­der te gaan. Ook voor deze jon­ge­ren zal de heilige Geest er altijd zijn en ik hoop dat ze Hem steeds zullen vragen om dat licht en dat ook mogen ervaren. Je staat altijd weer voor de keuze: zon­der God of met God op weg gaan. Wie met God op weg gaat krijgt kracht, ook als het kruis op zijn pad komt, en krijgt licht en vrede! De Geest van God wijst ons de weg! Wie leert luis­te­ren naar zijn hart, zal Zijn stem gaan horen.

Terug