Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Langedijk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 juni 2017 - 243 woorden

In de Sint Jan de Doper­kerk van Lange­dijk (Noord Scharwoude), die wel de "ka­the­draal van het noor­den" wordt genoemd, vond vrij­dag­avond 23 juni het H. Vormsel plaats. Het was het hoog­feest van het H. Hart, dus de li­tur­gie was van dat feest, maar dat paste na­tuur­lijk prima bij het Vormsel.

Twaalf kan­di­da­ten ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest, waarover ik op deze avond heb gepreekt Degene die ons de liefde van God laat zien en geeft, die er altijd voor ons is, wat wij ook ver­keerd doen, we kunnen altijd bij die goede Vader terecht die ons de Geest geeft.

Een gelegen­heids­koor was voor deze vie­ring samen­ge­steld en dat zong uits­te­kend onder lei­ding van pries­ter­stu­dent Alvaro, die voor zijn pries­ter­oplei­ding conservatorium heeft gedaan. De vor­me­lin­gen waren ook naar de Bavo­dag in de ka­the­draal geweest en daar had­den ze een soort yell geleerd die ze graag nog eens even lieten zien. Pastoor Bruno Sestito en de cate­chisten had­den voor de voor­be­rei­ding gezorgd en daar waren ook allerlei gezellige ac­ti­vi­teiten bij geweest, zoals samen koken. Intussen was de catechese niet vergeten. Op 9 juli komen de pasge­vorm­den weer bij elkaar voor een barbecue. Ook de pastoor houdt van gezellig­heid en lekkere hapjes, mochten we na de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring opnieuw con­sta­te­ren. En ko­men­de zon­dag wordt de Sint Jan de Doperweek aft­ge­slo­ten met na de H. Mis een feest op het plein naast de kerk. Het is goed toeven in de St.Jan de Doper pa­ro­chie in Lange­dijk!

Terug