Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel: Warmenhuizen sluit de rij

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017 - 200 woorden
groepsfoto met de vormelingen
groepsfoto met de vormelingen
een van de kruiswegstaties, ooit witgeschilderd, daarna weer opgeknapt
een van de kruiswegstaties, ooit witgeschilderd, daarna weer opgeknapt
portretten van de vormelingen hingen in de kerk
portretten van de vormelingen hingen in de kerk

De laatste vormsel­vie­ring voor de ‘Grote vakantie’ was dit jaar in Warmen­hui­zen, in de pa­ro­chie van de HH. Ursula en ge­zel­lin­nen. De zes kan­di­da­ten had­den niet alleen vormselvoor­be­rei­ding gedaan maar ook de zang mee-geoefend met het kin­der­koor.

Om 9.30 uur begon de Vormselmis. De zes vor­me­lin­gen kwamen uit Warmen­hui­zen en had­den een flinke inbreng in de vie­ring door gebe­den, lezingen en inlei­dingen. Ook hier was het project ‘In vuur en vlam’ gebruikt, dat door veel pa­ro­chies goed wordt ge­waar­deerd. De vor­me­lin­gen zongen samen met het koor en aan het einde van de vie­ring tra­den zelfs enkele van hen als solisten naar voren. Pastoor Kees Hulse­bosch con­ce­le­breerde.

In de preek kwam het belang van een band met God naar voren; als wij ons hart openen voor God kan Hij ons lei­den door zijn Geest. We begrijpen veel niet, maar als we een band met God hebben, zullen we een houvast hebben in tij­den dat het moei­lijk is.

Van harte fe­li­ci­te­ren we deze vor­me­lin­gen, dat de heilige Geest hen de goede weg mag wijzen en hen zal helpen, dat zij mogen uitgroeien tot goede, mooie mensen die met God op weg gaan en deze wereld een beetje mooier maken.

Terug