Arsacal
button
button
button


Wie volgt?

Eeuwige professie van zuster Maria Vrede

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2017
Na afloop van de plechtigheid werden foto's gemaakt
Na afloop van de plechtigheid werden foto's gemaakt
Wie volgt?
Wie volgt?
(foto: Jan Peeters KN)

Zondag 22 oktober vond onder grote belang­stel­ling om 16.00 uur de H. Mis met eeuwige professie van zuster Maria koningin van Vrede in de Haarlemse kathedraal plaats. Talrijke familieleden, onder wie de ouders, zusters en priesters en honderden andere gelovigen waren in de kathedraal aanwezig om hier getuige van te zijn.

Ook de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt, kwam na afloop van de viering feliciteren.

Fotogalerij

Op de website van het Katholiek Nieuwsblad zullen vele prachtige foto's te bewonderen zijn, gemaakt door Jan Peeters.

Gewijd leven

De Pontificale viering heeft veel elementen die herinneren aan de diaken- en priester­wij­ding: de presentaite van de kandidaat, de ondervraging door de bisschop, de litanie van alle heiligen en het gebed van de bisschop over de zuster die haar professie doet, zijn onderdelen van de viering die aan de wijdingen doen denken. Het gaat dan ook om een toe­wij­ding aan God voor het hele leven, zoals een wijding iets voor het hele leven is. Het religieuze leven wordt "gewijd leven" (vita consacrata) genoemd.

Eigen elementen

Daarnaast zijn er ook eigen elementen: de overste reikt de geprofeste zuster de Constituties en regels van het religieus instituut aan en de bisschop doet de ring om haar vinger als teken van het geestelijk huwelijk dat zij aangaat met de hemelse bruidegom.

Zusters en priesters

Een koor van zusters luisterde de viering prachtig op. Zusters van het religieus instituut Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará, beter bekend als blauwe zusters waren uit heel Neder­land en Luxemburg gekomen, priesters van de familie van het Mensgeworden Woord waren er onder meer uit Neder­land, Duits­land en Schot­land, de priesters van Heiloo waren er en ook priesters die met de zuster ver­bonden waren toen zij deel uitmaakte van de Gemeen­schap Emmanuel.

Feest

Na afloop van de viering was er een gezellige receptie en feest in het bisschopshuis naast de kathedraal.

Van harte wensen we zuster Maria Vrede, zoals zij gewoonlijk wordt genoemd, Gods rijkste zegen toe!

 

Homilie

Beste zuster Maria, koningin van Vrede, Moeder en zusters en u allen, 

Uitverkiezing

De eerste twee lezingen van vandaag
zijn wel heel toepasselijk;
zij spreken over uitverkiezing.
In de eerste lezing is het Cyrus,
de koning van de Perzen die
- niet direct voor de hand liggend -
Gods uitverkorene, Zijn gezalfde
zal zijn.

Anders dan je denkt

Dat is dan gelijk de eerste les van deze dag:
Denk niet te menselijk,
niet over jezelf en niet over anderen.
Ga niet af op je eigen logica.
God gaat andere wegen.

Werk van God

In de tweede lezing
wordt opnieuw over uitverkiezing gesproken:
de christenen van Thessalonica
zijn uitverkoren
want het geloof heeft in hen wortel geschoten
en heeft vrucht gedragen
en Paulus heeft dat geloof
met kracht en heilige Geest en volle overtuiging
kunnen verkondigen.
Paulus ziet daarin dus het werk van God,
een teken van Gods liefde:
Dit heeft de Heer gedaan!
Zo moet je het zien.

Niet de enige advocaat...

Misschien is dit dan ook wel allereerst
een dag van grote dank­baar­heid aan God,
want het is niet logisch of vanzelfsprekend of zo
dat U, beste zuster Maria Vrede,
vandaag deze stap van Uw eeuwige professie
gaat zetten.
U was advocaat
en een advocaat gaat voor het grote geld,
zou je zeggen.
Toch bent U niet de enige advocaat
die naar het klooster gaat.

Stelt niks voor...

Misschien dat je
als je in zo’n wereld verkeert
op een gegeven moment ontdekt
hoe betrekkelijk alles is
en hoe weinig zulke zaken je kunnen vervullen.
Geld stelt niets voor,
soms weten mensen dat pas
als ze geld hebben
en vaak zelfs dan nog niet.
Maar Onze Lieve Heer
kwam met een speciale genade
naar U toe!
Dat U Hem hebt ontdekt,
is een teken van Zijn liefde.

Hij was het...

Soms zijn er ouders
die zelf heel erg hopen
dat een dochter van hen naar het klooster gaat,
maar nee, ook dat was het niet:
Het zijn niet uw ouders geweest
die U op de weg van het religieuze leven
hebben gezet.
Het belang van geloof en kerk,
de waarde daarvan voor uw leven
hebt u zelf mogen ontdekken.
Ook dat was een genade, een grote genade,
een teken van Gods liefde,
dat U tot op deze dag
met een grote innerlijke vreugde vervult.

Dank aan God

Het is mooi om terug te zien
hoe God alles geleid heeft:
langs de Emmanuel­ge­meen­schap
waar U als lid en toegewijde
de Heer beter leerde kennen
om binnen die roeping
Uw religieuze roeping te leren kennen.
Dank aan God dus,
die U langs Zijn geheimvolle wegen
tot deze dag heeft geleid.

Dat mag u nooit gebeuren!

Het evangelie van vandaag
lijkt er op het eerste gezicht niet bij te passen:
wij vieren hier iets moois
en dan komen er een stelletje Farizeeën
met de Herodianen op Jezus af
en stellen Hem met mooie praatjes
een strikvraag
om Hem in de val te lokken.
Toch hoort dit er vandaag ook bij,
dit evangelie is als het ware
bijna een waarschuwing,
want die Farizeeën waren mensen
die hun leven aan God hadden toegewijd,
religieuze leiders,
maar het mooie van hun roeping
hadden zij verloren:
zij waren bezig met geld en ere­plaatsen,
met oordelen over anderen
en spitsvondige redeneringen,
maar de kern van hun leven,
die gave aan God, de liefde voor Hem,
waren zij uit het oog verloren.
Zuster, dat mag U niet gebeuren,
maar het is een gevaar voor iedereen.

Alles

Houd altijd voor ogen:
Geef aan God wat God toekomt
en dat is: alles!
Alles is van Hem.
Alles hebben we van Hem gekregen,
alles komt Hem toe.

Zien hoe Hij er altijd was

Het is goed dikwijls te overwegen,
hoe Hij er altijd voor U was,
hoe Zijn Voorzienigheid uw leven heeft geleid,
hoe Hij vanaf het moment dat Hij U schiep
U voor die mooie roeping al had voorbereid
en dat Hij ook de wegen heeft bepaald
waarlangs U Uw roeping zou kunnen ontdekken.

Geen stapels geld

Dat geeft U moed en kracht en liefde
om nu vandaag met volle overtuiging
U helemaal toe te vertrouwen
aan die goede Bruidegom,
uzelf aan Hem aan te bieden als offergave
met het verlangen
om alleen zijn Wil te doen,
niets te willen dan wat Hij wil,
geen stapels geld,
geen mooie baan,
geen leuke man,
geen fijn gezin,
niet de verwachtingen
van de mensen of van Uzelf.

Offergave

“Niet mijn wil,
maar Uw wil geschiede”.
Heel bewust wordt vandaag
de stap die U zet
ver­schil­lende keren
offergave genoemd.
Uw leven is een offergave
en het is goed dat altijd zo te blijven zien.

Lijden met vreugde

Toen Jezus die woorden uitsprak
“Niet mijn wil...”
Stond Hij voor Zijn lijden en dood.
Een vrouw die deze stap zet
van de eeuwige professie
weet niet precies waar zij “ja” op zegt,
de toekomst is een verrassing,
alles is verborgen in het plan van God,
maar dat plan zal goed zijn, hoe dan ook.
We weten alleen
dat er ook lijden bij zal horen
- naast de vreugde die er altijd zal zijn,
als u met Gods hulp trouw blijft
aan Uw gave van deze dag
en er innerlijk niets van terug neemt.
“Ik ben van Hem”.

Viva memoria

Ja, ik bid vandaag bijzonder voor U
dat U elke verdere dag van uw leven
mag leven in een grote edelmoedigheid
naar Jezus toe, Uw Heer en bruidegom.
Dan zult U zijn,
beste zuster Maria Vrede,
een “viva memoria”,
een levende gedachtenis,
een levende herinnering
aan Jezus het levende Woord,
zoals dat straks in de professieformule
door U zal worden gezegd.

Van Hem voortaan

U zet een stap vandaag,
maar eigenlijk is God het die iets doet:
Hij wijdt U aan Hem toe,
U bent van Hem voortaan,
voorgoed.


Wie volgt?

Terug