Arsacal
button
button
button


Wij delen allen in Gods liefde

de gemeenschap van de heiligen

overweging_bezinning - gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
De heiligen ons voorgegaan...
De heiligen ons voorgegaan...

Op 1 november vieren we Aller­heiligen, de gemeen­schap met allen die ons zijn voorgegaan en bij de Heer zijn, de Kerk die reeds verheerlijkt is. Zij zien de Heer van aangezicht tot aangezicht, maar ook wij delen in dezelfde liefde...

Allewr­heiligen is een dag die we vieren als zondag en waarop alle gelovigen worden uitgenodigd de Eucha­ris­tie mee te vieren.

Zalig de armen van Geest,
zalig de treurenden,
de zachtmoedigen,
zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid;
zalig de barmhartigen,
de zuiveren van hart,
de vredebrengers
en degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid,
die om Hem beschimpt, vervolgd
en lasterlijk van allerlei kwaad worden beticht.

In een hart dat gevuld is
met andere dingen,
in een zelfvoldaan, hardvochtig of onzuiver hart,
bij haatdragende mensen,
bij despoten in het groot en in het klein,
heeft het koninkrijk van God
geen toegang.

Maar iedere mens is eigenlijk klein,
niet zo groot, machtig of sterk;
wie zich zo voelt of gedraagt
sluit zich af
voor de werkelijkheid
van zijn eigen leven:
zo is je leven niet.
We zijn allemaal breekbare mensen,
beperkt en sterfelijk,
zwak en zondig.

Eigenlijk is ieder moment
dat wij die kleinheid ervaren
een genadekans voor ons:
we ervaren wie we werkelijk zijn
en als we die ervaring aannemen,
worden de zaligsprekingen in ons werkelijkheid.
Juist waar wij klein zijn,
weten we waar we bij horen:
bij de gemeen­schap van de heiligen,
bij het koninkrijk van God.

Terug