Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppenconferentie neemt afscheid van mgr. Wiertz

Vergadering op nieuwe lokatie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 november 2017 - 191 woorden
de parochiekerk van Vleuten
de parochiekerk van Vleuten
Mgr. Van den Hende spreekt de Roermondse bisschop toe
Mgr. Van den Hende spreekt de Roermondse bisschop toe
in voorbereiding op de heilige Mis
in voorbereiding op de heilige Mis

Op dins­dag 14 no­vem­ber vond de maan­de­lijkse bis­schop­pen­ver­ga­de­ring plaats, voor het eerst op een nieuwe lokatie, in Vleuten. Voor mgr. Frans Wiertz van Roermond was het de laatste keer: op 9 de­cem­ber neemt hij na 24 jaar afscheid als bis­schop van Roermond.

De Roermondse bis­schop had berekend dat hij in die 24 jaar meer dan 500 keer voor een ver­ga­de­ring in het kader van de con­fe­ren­tie naar het noor­den van ons land was geko­men. De voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. dr. Hans van den Hende, sprak de bis­schop met harte­lijke en gees­tige woor­den toe en overhan­digde hem namens de mede-broe­ders een klein geschenk. Binnen de con­fe­ren­tie was mgr. Wiertz verant­woor­de­lijk voor de portefeuille com­mu­ni­ca­tie en media. We zullen de bis­schop met zijn opbouwende en wijze inbreng in onze ver­ga­de­ring missen!

Aan het einde van de ver­ga­de­ring vieren de bis­schop­pen ge­za­men­lijk de heilige Eucha­ris­tie. Dit keer dus voor het eerst in de paro­chie­kerk van Vleuten, een kerk van de architect Nicolaas Mole­naar. De hulp­bis­schop van Roermond. mgr. dr. Everard de Jong, was hoofd­cele­brant en predi­kant. Ook hij keek terug op de bis­schops­ja­ren van mgr. Wiertz en vierde de Mis met de teksten van het formulier uit dank­baar­heid.

Terug