Arsacal
button
button
button


Evolutie of nanotechnologie: het wonder blijft!

De geboorte van een kind

overweging_bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2017
Met pastoor en diaken en de St. Martinuscantorij
Met pastoor en diaken en de St. Martinuscantorij
blik opm het hoofdaltaar van de Overveense kerk
blik opm het hoofdaltaar van de Overveense kerk

Zaterdag 16 december vond in de kerk van Overveen een Lessons and Carols plaats met de Martinus cantorij uit Zwaag, die onder leiding staat van de dirigent van de Overveense kerk, Paul Waerts.Een mooi gebeuren waarvoor veel belang­stel­ling bestaat. Ik was er om de over­we­ging te houden.

In fraaie kerk van O.L. Vrouw On­be­vlekt Ontvangen kwam de uitstekende zang van de St. Martinuscantorij - door Dick Grasman begeleid op het orgel - goed tot zijn recht. Pastoor dr. Bart Putter en diaken Gert-Jan v.d. Wal lazen de lezingen en gebeden voor en ikzelf heb bij deze gelegenheid de hierna volgende over­we­ging gehouden.

OVERWEGING

Nanotechnologie

In 2016 kreeg de Groningse hoogleraar Ben Feringa
de Nobelprijs voor chemie.
Hij is een expert in nanotechnologie,
dat gaat over de allerkleinste deeltjes;
een nanometer is één-miljoenste millimeter.
Ter vergelijking:
een menselijke cel is ongeveer 10 micrometer groot
en een micrometer is één-duizendste millimeter.
Nanobiologie en nanotechnologie gaan dus
over iets bijna onvoorstelbaar kleins.
Ik weet daar zo goed als niets van,
maar een tijdje terug hoorde ik
die professor Feringa
op de radio er enthousiast van vertellen.
Hij vertelde hoe een mens
op dat allerkleinste niveau
- één miljoenste millimeter! -
nog zo complex in elkaar zit
en ieder piepklein onderdeeltje
een bijzondere taak heeft in het geheel
en ons lichaam goed laat functioneren.
Die nanotechnologie en -biologie
zijn iets van de laatste jaren,
zo’n twintig jaar geleden
wisten we nog vrijwel niets van de werkelijkheid
op dat niveau.

 

Wat een wonder!


Mijn reactie was:
Wat een wonder is de mens,
die in zelfs het kleinste onderdeel
zo knap en bijzonder in elkaar zit.

Ontrafelen

Natuurlijk is het de taak van weten­schappers
als nobelprijswinnaar Feringa
om de nano-raadsels te ontrafelen
en te zien hoe daaruit weer toepassingen kunnen komen
die dienstig zijn aan de gezondheid van mensen.
Als we een raadsel ontrafelen,
het raadsel dóór krijgen,
krijgen we er macht over,
we weten hoe het in elkaar zit.
Op dat moment zullen mensen zeggen:
het is geen wonder,
ik weet hoe het in elkaar zit,
ik snap het proces.
Totdat zich misschien weer
nieuwe raadsels aan zullen dienen.

 

Een evolutiebioloog

Jaren geleden sprak ik een evolutiebioloog
die aan een van onze uni­ver­si­teiten doceert.
Hij was door zijn studie
meer en meer gaan begrijpen
van al die ont­wik­ke­lingen en raadsels
van mens-zijn, evolutie en natuur
en was langs die weg tot geloof gekomen
en katholiek geworden.
Hij had het wonder ontrafelt,
gezien hoe complex alles in elkaar zit
en zich ontwikkeld heeft,
hij had vervolgens ook weer
met wat afstand gekeken
en het wonder gezien.

Geboorte

Één van de momenten waarop wij mensen
het wonder kunnen zien
is bij de geboorte van een nieuwe mens.
Wie vader of moeder wordt
en het pasgeboren kind in zijn armen houdt,
denkt niet aan nanobiologie, evolutie
en chemische processen.
Die ouder ziet een geschenk, een wonder, een mens,
iets van zichzelf dat toch weer uniek en anders is.

Het kleine, onschuldige kind in onze armen
roept ook het verlangen in ons wakker
om zelf goed, onschuldig en dienstbaar te zijn,
goede ouders te zijn voor dit kind.

Hij kwam als een kind

Ik denk dat God er daarom voor heeft gekozen
ons mensen niet te verlossen
door een machtig ingrijpen,
door te verschijnen als koning en held,
maar door te komen als Kind,
het Kind van Bethlehem.
Want het gaat onze hemelse Vader
er niet om
ons ergens toe te dwingen,
ons in een gareel te brengen,
zodat wij geen verkeerde dingen doen,
nee, Hij wil onze harten winnen,
Hij wil onze liefde ontvangen,
Hij wil dat wij het wonder ervaren
en het kind in ons toelaten,
Hij wil een relatie van hart tot hart,
dat wijzelf voor Hem kiezen,
in vrijheid, uit liefde
in bewondering voor het wonder,
in dank­baar­heid om de schepping,
om ons leven, om zoveel...

Het wonder

Zeker er is ook veel verknoeid en verpest in onze wereld:
er is honger, oorlog, milieuvervuiling, lijden,
en zo veel meer;
toch kunnen we ondanks alles nog steeds
het wonder ervaren en ontdekken.

Kerstmis nodigt ons daartoe uit:
om te kijken in de stal,
om het Kind te zien
dat voor ons geboren werd,
en het wonder, de onschuld, de zuiverheid
en die relatie met Hem
in ons hart toe te laten....

Zalig kerstmis alvast!

Terug