Arsacal
button
button
button
button


Life Teen viert kerst

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 december 2017 - 184 woorden

Zater­dag­avond 23 de­cem­ber was een kerst­vie­ring voor de tieners van Life Teen in en rond de Sint Joseph­kerk in Haar­lem. Aan het begin vier­den we samen de heilige Mis.

Tijdens de Mis van de vierde zon­dag van de Advent hoor­den we het evan­ge­lie van de bood­schap van de engel aan Maria. De Life tree band begeleidde de vie­ring. In ant­woord op de vraag die de engel Gabriël haar in Gods naam stelt, besluit zij zich­zelf te geven, haar leven in dienst van God die mens wordt. Ook aan ieder van ons vraagt God niet iets maar ons zelfs, ons hart, onze liefde, ons leven te geven. Alles, zelfs het kleinste wordt anders als we er liefde in leggen. In de preek ben ik hierop inge­gaan.

De pastoor en de bij Life Teen betrokken pries­ters, kape­laan Nico kerssens en kape­laan Julius Elferink con­ce­le­breer­den.

Na de vie­ring van de Mis kregen de tieners een opdracht en wat later op de avond stond een gezellig kerst­di­ner op het pro­gram­ma. Helaas kon ik daar niet bij blijven, maar de tieners zullen zeker een gezellige avond hebben gehad.

Terug