Arsacal
button
button
button
button


Dineren voor de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 februari 2018 - 162 woorden

Vrij­dag­avond 2 februari was het diner van de kerke­vei­ling voor de ka­the­draal. Een gezellige avond voor een goed doel.

De ka­the­drale basiliek van Sint Bavo is bijna helemaal gerestaureerd. Hier en daar moet nog een 'finishing touch' wor­den gegeven en er wordt een gebouwtje aan­ge­bouwd met toiletten en opslag­ruim­te. Voor Pasen moet de ver­lich­ting gereed zijn die de kerk nog mooier zal laten uit­ko­men. Intussen wordt ook nage­dacht over de toe­komst, want het on­der­houd van de ka­the­draal vraagt na­tuur­lijk een blijvende fi­nan­ciële in­span­ning.

De pa­ro­chie houdt daarvoor jaar­lijks een kerke­vei­ling en een van de items die bij opbod wordt verkocht is een diner in het bis­schops­huis. Afgelopen vrij­dag heeft dit diner plaats gevon­den met degenen die door deze aankoop de ka­the­draal hebben gesponsored. Samen met deze mensen mocht ik genieten van al het heer­lijks dat Koenraad met mede­wer­king van Pieter en Anna en Fay had­den voor­be­reid.

Ik kan dit diner echt aanbevelen aan po­ten­tiële kopers op de volgende kerke­vei­ling!

Terug