Arsacal
button
button
button


Mgr. Joop Stam treedt terug als proost van het kapittel

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2018

Oud deken mgr. Joop Stam (83) is nog steeds zeer actief onder meer in de Sint Nicolaas­ba­si­liek en als kerkelijk assistent van Sant'Egidio in de Mozes en Aäronkerk, waarvan hij rector is of als assistent in Krommenie. Als proost (voorzitter) van het kapittel heeft hij nu besloten terug te treden.

Mgr. Stam was jarenlang deken van Amsterdam, rector van de Sint Nicolaas­ba­si­liek, bedrijfsaal­moe­ze­nier en hij werd dit jaar veertig jaar geleden voor het eerst in het kapittel benoemd. In de kapittel­ver­ga­dering van donderdag 15 februari werd gesproken over mogelijke nieuwe benoemingstermijnen van de leden van het kapittel omdat de huidige termijnen afgelopen zijn. De voorzitter, proost Joop Stam, vond het een goede gelegenheid om terug te treden. Hij zal door de bisschop tot ere-kannunik worden benoemd.

Na afloop van de vergadering werd van dit 'historische moment' bijgaande foto gemaakt.

De bisschop en het bisdom is mgr. J. Stam zeer dankbaar voor zijn hartelijke en gelovige inzet waarin we steeds zijn liefde voor Christus en de Kerk konden merken. Die inzet zal blijven, al is het niet meer als proost van het kapittel, maar wel in de ver­schil­lende pastorale en liturgische taken die hij blijft vervullen.

Hartelijk dank, mgr. Joop Stam, voor de prettige wijze waarop je de vergaderingen altijd hebt geleid.

De aankondiging kwam - zonder het te weten - precies op de dag waarop paus Franciscus een Motu Proprio heeft bekendgemaakt dat heet "Leren om afscheid te nemen" ("Imparare a congedarsi") en dat gaat over het aanbieden van ontslag op 75 jarige leeftijd voor ver­schil­lende kerkelijke ambten vooral in de Romeinse curie en de pauselijke diplomatie.

Terug