Arsacal
button
button
button
button


Voorbereidingsweekend voor begeleiders Assisireis

Aanmeldingen komen nog steeds binnen...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2018 - 155 woorden
begeleiders bijeen
begeleiders bijeen
Toelichting over alle facetten van de bisdombedevaart
Toelichting over alle facetten van de bisdombedevaart
Coördinator Lyanne Blonk opent de avond
Coördinator Lyanne Blonk opent de avond

Hoewel de aanmel­dings­ter­mijn voor de bisdom­bede­vaart naar Assisi eigen­lijk verstreken is, druppelen de aanmel­dingen nog na, zo ver­tel­den de mensen van reis­orga­ni­sa­tie VNB aan het begin van het bege­lei­ders­week­end in Heiloo. Voor de bus­reis kan dat ook nog wel, daar is nog plaats, voor de vliegreis is het moei­lijker, daarvoor is een wacht­lijst omdat de vliegtuigen vol zitten.

Vrij­dag­avond 9 maart kwamen de vrij­wil­li­gers bijeen die als bege­lei­der of gids mee­gaan of voor de pas­to­rale be­ge­lei­ding zorgen. Het is een flinke groep, waar­van som­mi­gen voor het gezins- en kin­der­pro­gramma zorgen, anderen de tieners en jon­ge­ren voor hun reke­ning nemen. De meeste bege­lei­ders en gidsen krijgen een groep ‘volwassen’ pelgrims onder hun hoede. Tot nu toe staat de teller op zo’n 400 deel­ne­mers, inclusief het ka­the­drale koor, maar het druppelt dus nog door...

De bege­lei­ders zijn vrij­dag en zater­dag samen om zich op Assisi voor te berei­den.

Ik heb er zelf veel zin in!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug