Arsacal
button
button
button
button


U kunt nog mee met de bus naar Assisi! (meivakantie 2018)

20 plaatsen vrij!

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018 - 130 woorden

Ruim 400 pelgrims gaan de ko­men­de mei­va­kan­tie met ons bisdom mee naar Assisi. Het belooft dan ook een prach­tige reis te wor­den. De vliegreis is inmiddels volge­boekt. Er zijn nog 20 plekken be­schik­baar voor de bus­reis. Denkt u er nog over na om op de valreep mee te gaan of zijn er fami­lie­le­den, vrien­den of kennissen die toch nog met u mee willen om te genieten van de prach­tige mid­del­eeuws stad, het heer­lijke mediterraanse weer en de bij­zon­dere verhalen over Fran­cis­cus? Dit is de kans om u aan te mel­den! De bus­reis is vertrekt op zater­dag 28 april naar Assisi en komt thuis op zon­dag 6 mei 2018.

 

Voor meer in­for­ma­tie over de bus­reis klikt u HIER. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lyanne Blonk lblonk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of via 023-5112635

Terug