Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van een bevlogen penningmeester

Nieuwe impulsen voor Heiloo (“’t putje”)

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 augustus 2018 - 250 woorden
Enkele bestuursleden en adviseurs met de vertrekkende penningmeester
Enkele bestuursleden en adviseurs met de vertrekkende penningmeester

Bevlogen­heid is meestal niet de eerste kwalifi­ca­tie die je een pen­ning­mees­ter toedicht. Die gaat immers heel nuchter over de centen. De pen­ning­mees­ter van O.L. Vrouw ter Nood monitorde de in- en uitgaven van het Hei­lig­dom in Heiloo nauw­ge­zet, juist omdat hij met hart en ziel achter de doel­stel­ling van de bede­vaart­plaats stond.

Deze week moeten we helaas afscheid nemen van Jos Dijkman uit Castricum, die voor zijn nieuwe functie naar Oos­ten­rijk verhuist. Die afstand wordt helaas wat te groot om pen­ning­mees­ter in Heiloo te kunnen blijven. In de twee jaren dat hij pen­ning­mees­ter was, heeft hij veel gedaan voor het hei­lig­dom om beter inzicht te krijgen in de fi­nan­ciële positie en tot een fi­nan­cieel gezonde ex­ploi­tatie te komen.

Dat heeft er mede toe geleid dat het bestuur van de bede­vaart­plaats, waar­van ik voor­zit­ter ben, samen met een extern des­kun­dige een plan aan het voor­be­rei­den is om het hei­lig­dom en dio­ce­saan centrum zon­der verliezen door te laten gaan en het een grotere uit­stra­ling te geven en voor bre­dere groepen aan­trek­ke­lijk te maken, waarbij na­tuur­lijk altijd het doel en de bezieling blijft: Door Maria naar Jezus.

Van harte hopen we dat deze mooie plaats die bij zoveel mensen een bij­zon­der plekje heeft, nog meer mensen mag kunnen trekken voor re­flec­tie en be­zin­ning en in contact zal brengen met Maria, met Jezus, met het evan­ge­lie en de Kerk.

Van harte wensen we Jos Dijkman alle zegen toe voor de toe­komst in die nieuwe wereld die nu voor hem open gaat.

Terug