Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe kazuifels voor Heiloo...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 september 2012 - 60 woorden
aan het einde van de heilige Mis
aan het einde van de heilige Mis

Op het feest van Maria Geboorte wer­den in Heiloo tij­dens de fees­te­lij­ke con­ce­le­bra­tie de nieuwe para­menten gebruikt die door onze Vrien­den uit Varese, van het bede­vaartsoord van Sacra Maria del Monte, zijn ge­schon­ken. Op de foto een impressie van het kazuifel van de hoofd­cele­brant en van een con­cele­branten-kazuifel. De i-phone foto is van zuster Juxta, overste van de blauwe zusters.

Terug