Arsacal
button
button
button
button


Kerkeveiling voor de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 oktober 2018 - 67 woorden

Vrij­dag 12 ok­to­ber was de jaar­lijkse kerke­vei­ling ten behoeve van res­tau­ra­tie en on­der­houd van de ka­the­draal. Op vele tien­tal­len ingebrachte items werd een bod uit­ge­bracht om de Sint Bavo te steunen en...

...na­tuur­lijk was het ook gewoon een gezellige avond, waarbij de ver­trek­kende én de nieuwe pastoor van de ka­the­draal aanwe­zig waren en ook ik heb een deel van de avond mee­ge­maakt, voor het goede doel! 

Terug