Arsacal
button
button
button
button


Vergeet de Jongerencollectie niet!

Weekend van 17-18 november

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 oktober 2018 - 263 woorden
Vergeet de Jongerencollectie niet!

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Amster­dam staat een filmpje met een aanbeveling van de nationale jon­ge­ren­col­lec­te die in het weekend van 17-18 no­vem­ber in de kerken wordt gehou­den. De collecte is bestemd voor het jon­ge­ren­werk in de bis­dom­men. Het filmpje is opgeno­men tij­dens de laatste bij­een­komst van het jonge­ren­platform van ons bisdom Haar­lem-Amster­dam.

Het bisdom heeft de afgelopen jaren moeten bezuinigen, maar er is niet op jon­ge­ren­werk bezuinigd. Naast de opbrengst van de jon­ge­ren­col­lec­te hebben externe fondsen geholpen om een krach­tig jon­ge­ren­pas­to­raat te hou­den in ons bisdom. Zo blijft in ons bisdom het Jon­ge­ren­werk een sterk merk! Dat is bij­voor­beeld te zien aan het real­tief hoge aantal jon­ge­ren dat uit ons bisdom naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama gaat. Het is dit keer niet ge­mak­ke­lijk voor jon­ge­ren om te gaan: verre, dure reis in een maand (januari) dat ie­der­een op school/uni­ver­si­teit zit en er op veel plaatsen exa­mens zijn.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat heeft mooie plannen voor de toe­komst. Zo zijn we een Mis­sio­na­ry school aan het voor­be­rei­den om jon­ge­ren toe te rusten geloofs­vor­ming en toerus­ting te krijgen om zelf missio­nair te wor­den door in pa­ro­chies jon­ge­ren­werk op te zetten en een bijdrage te geven aan nieuwe evangeli­sa­tie. Jon­ge­ren vanuit ons bisdom en daar­bui­ten kunnen daaraan meedoen, maar er is wel een selectie vooraf om te zien of dit de roe­ping en compe­tentie van een jon­gere is. De mis­sio­na­ry school moet halverwege volgend jaar van start gaan. We vragen U daarvoor te willen bid­den!

 

 

Terug