Arsacal
button
button
button
button


Boekpresentatie Sant'Egidio

Alles kan veranderen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018 - 255 woorden

In het Huis van Sant’ Egidio in Am­ster­dam wordt woens­dag­avond 14 no­vem­ber het boek ‘Alles kan ver­an­de­ren’ ge­pre­sen­teerd: het nieuwste boek van Andrea Riccardi, historicus en stichter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

In ‘Alles kan ver­an­de­ren - kijken met hoop naar de wereld van morgen’ wordt Riccardi geïnter­viewd naar aan­lei­ding van de vijf­tigste ver­jaar­dag van Sant’ Egidio en reflec­teert hij op de soli­da­ri­teit in tij­den van globalise­ring. Hij spreekt over de waarde van het gebed, de vriend­schap met de armen en de inzet voor de vrede en biedt een ori­gi­nele blik op de grote uit­dagingen van deze tijd.

Tijdens de boek­pre­sen­ta­tie zullen prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (hoog­le­raar Rechten van de Mens en voor­ma­lig minister van justitie), mevrouw Hilde Kieboom (vicevoor­zit­ter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in de Benelux) en ik stil­staan bij de bete­ke­nis van de analyse van Riccardi.

Pro­gram­ma

 • Welkom door Colm Dekker
  verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in Am­ster­dam
 • Inlei­ding door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin
  hoog­le­raar Rechten van de Mens en voor­ma­lig minister van Justitie
 • Inlei­ding door Mgr. Jan Hendriks
  hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
 • Inlei­ding door mw. Hilde Kieboom
  vicevoor­zit­ter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in de Benelux
 • Overhan­diging van het eerste exemplaar
 • In­for­meel samen­zijn en gelegen­heid het boek aan te schaffen

Details

datum: Woens­dag 14 no­vem­ber 2018
tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
locatie: Huis van Sant Egidio, Waterloo­plein 205, Am­ster­dam
info: Ge­meen­schap van Sant’ Egidio
(020) 233 15 22
info@santegidio.nl
www.santegidio.nl
Terug