Arsacal
button
button
button


Legioen van Maria Amsterdam vernieuwt toewijding

Aciesviering in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 maart 2019

Jaarlijks rond het hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap) vernieuwen de leden van het Legioen van Maria hun toe­wijding aan Maria. De leden van deze beweging zijn apos­to­lisch actief vanuit een mariale spiri­tua­li­teit.

“Ik ben geheel de uwe, mijn Koningin en Moeder, en alles wat ik heb, behoort U toe.” Dit zijn de woorden waarmee de leden van het legioen op deze jaarlijkse viering (‘Acies’ genoemd) hun toe­wijding vernieuwen voor het beeld van de On­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria en met de hand aan het ‘Vexillum’ - de strijdbanier - als teken van de geestelijke strijd die de leden willen voeren om trouw te kunnen blijven aan hun opdracht. Leden van het Marialegioen bidden de rozen­krans en hun gebeden en zijn vanuit een Mariale spiri­tua­li­teit actief in catechese en apostolaat voor de naasten en doen ook huisbezoek.

Ook op deze dag - het is bijna traditie geworden - kon ik bij de Acies­vie­ring aanwezig zijn en heb tot de leden gesproken over de toe­wijding van Maria aan God waardoor zij - met Gods hulp - niet alleen de Moeder van Gods Zoon kon worden en mede-verlosseres, zoals Maria’s bijzondere mede­wer­king aan de verlossing gekwalificeerd kan worden, maar waardoor zij ook blijvend vruchtbaar zou zijn tot op de dag van vandaag als voorspreekster, middelares. Al in de eerste eeuwen werd Maria geëerd als Maagd - Moeder dus door Gods tussenkomst - en nieuwe Eva.

Van harte wensen we de leden - die door hun afkomst de universaliteit van de Kerk weerspiegelen - een gezegend nieuw jaar van vruchtbaar gebed en apostolaat toe!

Het Legioen heeft een eigen website: www.legioenvanmaria.nl

Terug