Arsacal
button
button
button


Bert Löwenthal, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Secretaris van heiligdom in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019

Vrijdag 17 mei was het anders zo vredige huis van de heer Bert Löwenthal gevuld met een flink aantal vrienden en familieleden. Om 12.15 uur belde de burge­mees­ter van de Ronde Venen aan, die in naam van de Koning een aangename taak kwam verrichten.

Eigenlijk kwam het ergens goed uit dat Bert Löwenthal de dag voor Koningsdag in het buitenland was waar hij werd opgebeld door iemand die zich voorstelde als de burge­mees­ter van Ronde Venen. Met de kennis en ervaring van een roemrijk politiekorps-verleden stelde Löwenthal de identiteit van de beller vast: dit was inderdaad de burge­mees­ter, die hem op de hoogte stelde van de verleende onderscheiding.

Deze 17e mei, verjaardag van H.M. Koningin Máxima en tevens de verjaardag van Bert Löwenthal, stond burge­mees­ter Maarten Divendal op de stoep van de jarige in Vinkeveen om de onderscheiding uit te reiken: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding is verleend op grond van de vele verdiensten van de heer Löwenthal voor kerk en samenleving, momenteel binnen het KSBW, de katholieke stichting tot Bevordering van Welzijnswerk, een fonds dat zich onder meer op werk voor jongeren en ideëele organisatie richt, als secretaris van het Diocesaan Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, de Stille Omgang en in de Sint Barnabas­parochie te Haastrecht en de verering van Maria ter Weghe aldaar.

‘Oude’ verdiensten telden niet mee, maar die zijn er wel. Zo was de heer Löwenthal coördinator van de beveiliging van het pausbezoek. In die tijd heb ik hem tijdens zijn bezoeken aan het Vaticaan ter voor­be­rei­ding van het pausbezoek, leren kennen.

Om reden van de betrokkenheid bij Amsterdam en Heiloo was emeritus hulp­bis­schop mgr. J. van Burgsteden aanwezig, evenals de pastoor van de Obrechtkerk, de rector van Heiloo, de pastoor van Haastrecht, de priester van Vinkeveen, mgr. W. vd Valk, dirigent van de Obrecht Luc Löwenthal en verdere familieleden en vrienden.

We wensen de nieuwe ridder van harte proficiat met deze eervolle en welverdiende toekenning!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug