Arsacal
button
button
button


Vormsel in Ilpendam vol Geestdrift

nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019
De kerk stroomt vol
De kerk stroomt vol
De doopkaarsen
De doopkaarsen
Diaken Bak in gesprek met de kerkgangers
Diaken Bak in gesprek met de kerkgangers

Er waren evenveel vormelingen als er gaven zijn van de heilige Geest. De zeven vormelingen waren bijna allemaal afkomstig uit Ilpendam. In een volle kerk hernieuwden zij hun doopbeloften, spraken hun geloof uit en ontvingen het heilig vormsel.

Veel dank weer aan de vormselwerk­groep die de jongens en meisjes hebben voorbereid samen met diaken Henk Bak, die eveneens een groot aandeel had. Dank ook aan ander vrijwilligers die zich enorm hebben ingezet. Een gelegenheidskoor luisterde de viering prachtig op. Een ervaring die veel indruk had gemaakt in de voor­be­rei­dingsperiode was het bezoek aan Heiloo, waar de blauwe zusters een mooi programma hadden verzorgd. De parochie is aan de heilige Sebastianus toegewijd, reden waarom ik bijzonder op de figuur van deze heilige ben ingegaan, die heldhaftig voor zijn geloof is uitgekomen ook al kostte hem dat een prachtige carrière in de keizerlijke garde. 25 jaar na zijn dood kregen de christenen vrijheid en namen de christenvervolgingen een eind. Moed om getuigenis te geven wens ik ook deze vormelingen van harte toe!

Terug