Arsacal
button
button
button


Twee priesters gewijd in volle Haarlemse kathedraal

Bisschop Punt: Een priester komt om zijn leven te geven

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2019
De nieuwe priesters geven de neomistenzegen aan de concelebranten
De nieuwe priesters geven de neomistenzegen aan de concelebranten
De kathedraal stroomt vol
De kathedraal stroomt vol
felicitaties na afloop van de plechtige viering
felicitaties na afloop van de plechtige viering

In een volle Haarlemse kathedraal heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam op zaterdag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot priesters gewijd. Het leven van een priester loopt altijd anders, dan hijzelf had kunnen bedenken, zo getuigde bisschop Punt van zijn veertig jaar ervaring.

Vele voetstappen

De wijdingsplechtigheid werd bijgewoond door zeer veel gelovigen en meer dan vijftig priesters die samen met de Bisschop de handen oplegden bij de wijdelingen. Eric Fennis heeft in de kathedraal vele voetstappen liggen: hij was er jarenlang aangesteld als diaken en hij is al ruim twintig jaar de ceremoniaris van onder meer de wijdingsplechtigheden. Voort het eerst moest hij deze taak dus nu aan een ander overlaten: kape­laan Johannes van Voorst die het ook heel goed deed.

Gecomb­bi­neerde zang

Nog steeds is Eric Fennis als bestuurslid bij het kathedrale koor betrokken, al is hij nu in de sint Nicolaas basiliek in Amsterdam aangesteld. Dit was echter een mooie gelegenheid om leden en oud-leden van het kathedrale koor van Sint Bavo samen te laten zingen met het Collegium van de Capella Sancti Nicolai van de basiliek in Amsterdam. Het was dan ook in alle opzichten een prachtige plechtigheid. "Zoiets is in de hele Benelux niet te vinden", mompelde een veelvuldig onderweg zijnde senior priester na afloop.

De wijdingsritus

Hoe dat ook zij, in ieder geval is ook de wijdingsritus zelf indruk­wek­kend: de kan­di­da­ten die hun beloften van priesterlijk leven uitspreken en plat ter aarde gaan om tot uitdrukking te brengen hoezeer alles genade is en dat zij zich daaraan willen overgeven, de handoplegging die zij van de bisschop en hun mede-priesters ontvangen en het wijdings­ge­bed dat door de bisschop wordt uitgesproken. De bekleding met de priesterlijke gewaden voltooit de "metamorfose" naar het priester­schap dat zij voor het eerst aan het altaar in de concelebratie met de bisschop uitoefenen.

Hoe zal het gaan?

De bisschop had een lange preek maar iedereen luisterde ademloos. Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde, zoals het verschil in godsbeeld van christendom en islam, maar de kern die mij het meeste bijbleef was wel het vertrouwen dat we mogen hebben op God die de ge­schie­de­nis en de kerk leidt. Nooit kunnen we bedenken hoe het verder gaat. We hadden veertig jaar geleden nooit kunnen denken dat ons priesterleven gegaan zou zijn zoals het gegaan is; ook de beoordeling van de kerk, van zusters en broeders en de ac­ti­vi­teiten van de kerk kan heel sterk wisselen: toen we veertig jaar geleden begonnen was de algemeen gevoelde waardering voor de inzet van zusters en paters en broeders zeer groot, totdat de misbruikcrisis kwam. Laten we ons niet te zeer focussen op de sterk wisselende tijden maar op Degene die blijft.

Overgave

Het is ook nu nodig dat mensen priester worden maar ze moeten niet komen met een vooropgezet plan: dit wil ik worden en bereiken, zo moet mijn ‘carrière’ verlopen. Nee, een priester komt om zichzelf te geven, onvoor­waardelijk, en om zich over te geven aan Gods liefdevolle voorzienigheid. Ook benadrukte de bisschop dat de biecht en de eucha­ris­tie heel centraal staan in het leven van een priester. In de bediening van de biecht drukt zich het eigen christelijk Godsbeeld uit van een God die zich in barmhartige liefde tot ons wendt.

Na afloop van de viering kwamen velen feliciteren en een neomistenzegen vragen. Hieronder enkele foto's die kape­laan Johannes van Voorst maakte van de neomistenzegen aan mgr. Punt en mij.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug