Arsacal
button
button
button


Sint Jansprocessie in Laren was een zonnig gebeuren

Onder het thema: Die dag bleven ze bij Hem

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2019
Sint Jansprocessie in Laren was een zonnig gebeuren
Sint Jansprocessie in Laren was een zonnig gebeuren
(foto: René van Hal)

Zondag 23 juni werd in Laren het jaarlijks Sint Jansfeest gevierd en in Amsterdam was de sacramentsprocessie. Twee mooie gebeurens die hoogte­punten zijn in het leven van ons bisdom. Bisschop Punt was in Amsterdam, ik was in Laren voor Sint Jan.

Er was nog een bijzonder gebeuren: de pausmis in Den Haag met daarna een ontmoeting van de bis­schop­pen op de Nuntiatuur. Mgr. J. van Burgsteden heeft aan die ontmoeting deel genomen. Helaas konden mgr. Punt en ik daar dus niet bij zijn. Vorig jaar werd in de bis­schop­pen­ver­ga­dering over een datum gesproken, rond het feest van de Apostelen Petrus en Paulus moest het zijn, maar zowel de 30e juni als de 23e juni waren verschillende bis­schop­pen verhinderd door vaste centrale plechtigheden in hun eigen bisdom; uiteindelijk is voor de 23e gekozen, waardoor het helaas voor mgr. Punt en mij niet mogelijk was om erbij te zijn. Hopelijk volgend jaar beter!

In Laren was het weer een feestelijk gebeuren, waaraan zoveel mensen meewerken: de Sint Jansbroeder­schap en de Erepoorten-comité's, de koren, organisten, muziekkorpsen, kosters, acolieten, degenen die de kerk prachtig versierden, de Maltezer ridders en de ridders van het H. Graf en vele andere mensen. En natuurlijk doet het goed dat zoveel mensen aan deze processie deelnemen.

Het was dit jaar nogal warm en de tocht is lang, 12.000 passen telde ik op mijn stappenteller, heen vanuit de basiliek van Laren naar het kerkhof waar de heilige Mis is, terug met het heilig Sacrament naar de basiliek waar met een Lof wordt besloten.

Het is een prachtige en feestelijke dag geweest.

Onderaan vindt U enkele foto's van René van Hal.

 

Homilie

Een eerste ervaring

“Die dag bleven ze bij Hem”

Het thema van het Sint Jansfeest van dit jaar
is genomen uit het evangelie van Johannes.
Een paar leerlingen van Johannes de Doper
horen Sint Jan over Jezus zeggen :
“Zie het Lam Gods”.
Ze gaan met Jezus mee
en “die dag bleven ze bij Hem”.
En natuurlijk niet alleen die dag,
jaren zijn ze met Hem meegegaan,
de wonderen hebben ze gezien en het kruis,
het lege graf en de nederdaling van de heilige Geest, alles.

Ze waren dus geraakt,
eerst door Johannes, daarna door Jezus;
er was een eerste ervaring
en dat is gegroeid.

Een mooie ervaring

“Die dag bleven ze bij Hem”
dat geldt natuurlijk ook voor ons
die samen zijn gekomen
om het Sint Jansfeest te vieren,
geïnspireerd te worden
en met de Heer onze levensweg
verder te gaan.
Ik hoop dat deze dag
voor U weer een mooie ervaring wordt,
want juist dat is voor ons zo belangrijk:
de mooie ervaringen die we opdoen
verrijken ons,
blijven ons bij.
Één mooie ervaring is vaak sterker
dan duizend redeneringen
of avonden vol discussies;
een ervaring is ook sterker dan een preek.
Dus ik heb wel even geaarzeld
of ik nu maar moest stoppen,
maar dat doe ik toch maar niet,
al zal ik proberen het bij deze warmte
niet te lang te maken.

Paul Claudel

U kent natuurlijk de Nôtre Dame in Parijs,
die kerk die deels is afgebrand.
In 1886 kwam Paul Claudel daar binnen,
achttien jaar oud;
misschien kent U hem: beroemde schrijver en diplomaat.
Hij was de restjes geloof zo’n beetje kwijt
en had vooral veel oordelen over de kerk.
Het jongenskoor van de Nôtre Dame
zong het Magnificat, de lofzang van Maria.
Toen gebeurde het:
Hij had een onbeschrijfelijke ervaring
die hem zijn hele leven is bijgebleven.
Hij verliet die kerk en geloofde...
Het heeft hem nooit meer los gelaten

Invloeden

Het is in onze samenleving
niet zo gemakkelijk om te geloven
en een weg met God te gaan.
Er zijn veel invloeden.
Ik had deze dagen een gesprek
met tieners;
een meisje van dertien had een klasgenootje
dat zei dat ze lesbisch was;
een ander van die leeftijd zei
dat hij homo was
en dat God hem daarom haatte;
een derde vertelde over een klasgenootje
dat had gezegd dat hij nog niet wist
of hij jongen of meisje was,
dus dat hij dat nog maar in het midden liet.
Ik dacht: waar zijn deze kinderen mee bezig?
Waar komt dit vandaan?
Wat is hier aan de hand?

Ieder zijn eigen waarheid?

We worden beïnvloed
van allerlei kanten.
Regeringsleiders proberen hun gezichtspunt
als goed en waar te presenteren,
Erdogan of Putin, Trump of Maduro,
ze hebben allemaal
hun eigen waarheid;
Er is fake-news
en ook op het nieuws dat wij te horen krijgen
zit een filter.

Niet over christenvervolging

Zo was er bij ons in het nieuws
dat iemand op straat was bedreigd,
iets in de sfeer van een stevige bloedneus,
terwijl er die dag drie aanslagen op christenen waren geweest
met dertien dodelijke slachtoffers, vele gewonden,
waar we hier niets over hoorden.

Welke invloed?


Er is veel invloed en beïnvloeding
en niet iedere invloed is even geweldig.
Je kinderen kunnen goede vrienden krijgen,
maar er zijn ook rotte appels.
Door wie word je beïnvloed,
door wie laat je je raken,
met wie trek je op,
waar put je de mooie ervaringen?

Sint Jan

“Die dag bleven ze bij Hem”

Die leerlingen van Johannes de Doper
hadden een goede basis meegekregen
van de grote profeet en predikant
die Sint Jan was.
En het waren niet alleen zijn woorden,
voor vele mensen was het een bijzondere ervaring
hem mee te maken
en door sint Jan gedoopt te worden.
De Geest van God beheerste hem.
En hij was bepaald geen meeloper
of iemand die met allerlei winden meewaaide.
Dat bleek al uit zijn naam.
Johannes betekent: God is genadig
Die naam had al iets van
niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan
want er was in zijn familie niemand die zo heette.

Ze bleven bij Hem

Twee leerlingen gingen mee
met de Man die Johannes
als Lam Gods aangewezen had
en die dag bleven ze bij Hem;
ze waren geraakt
en bleven bij Hem, bij Jezus
om meer en meer geïnspireerd te worden,
door die Geest van God,
die ook Johannes bezielde.

Welk perspectief?

Onze samenleving verandert.
Vanuit het perspectief van velen van ons
gaat het niet goed met de kerk:
er zijn schandalen geweest,
dalend kerkbezoek, minder doopjes,
uitschrijvingen,
noem het maar op.
Maar dat is het perspectief
van de seculiere samenleving
met de seculiere waarden
van vooral de witte autochtonen,
de oude Nederlanders.
Er is ook een ander perspectief.

Migranten

Als U in ons eigen land
door een wat grotere stad loopt,
ziet U bijna geen lange, witte
traditionele Nederlanders met blond haar.
En die mensen die U daar ziet,
zijn niet allemaal moslims.
Onder de migranten in ons land
zijn intussen zo’n 1,3 miljoen christenen,
waarvan een 600.000 katholieken.
Ik zie hen in veel parochies van ons bisdom,
ik zie hen vooral in de 35
katholieke anders­ta­lige geloofs­ge­meen­schappen
van ons bisdom;
ik zie hun jongeren bij de vormsels.

Ik hoop dat die jongeren bij Jezus blijven,
niet te veel slechte invloeden ondergaan,
dat zij vorming mogen krijgen in het geloof,
mooie ervaringen op zullen doen
en geïnspireerd zullen raken
om bij Hem te blijven.

Uit die cocon

“Die dag bleven ze bij Hem”.
We hebben steeds weer inspiratie nodig,
die voeding van de Heer,
want de invloeden zijn sterk,
de wind is hier seculier, ijzig en vaak koud;
dus we hebben een diepe overtuiging nodig
en de kracht om van daaruit te kunnen handelen.
Zoek het op, zoek de Heer.
Geef jonge mensen de kans
om goede ervaringen op te doen,
de aanwezigheid van de Heer te ervaren.
Daarvoor moeten we vaak even
uit de cocon van ons gewone wereldje breken.
Ook onszelf doet dat goed:
een goede impuls en een goede invloed
die ons kan raken en inspireren
om bij Hem blijven,
heel onze levensweg lang...
Amen


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug