Arsacal
button
button
button
button


Corneliuskerk van Limmen herrijst uit de as

Restauratie verloopt voorspoedig

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 augustus 2019 - 176 woorden
Johan Olling in de kerk
Johan Olling in de kerk
het plafond ziet er al prima uit
het plafond ziet er al prima uit
Corneliuskerk van Limmen herrijst uit de as

Woens­dag 28 au­gus­tus heb ik de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand een proces van herop­bouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de stei­gers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar.

Johan Olling, de pas­to­raal werker van de pa­ro­chie, heeft intensieve maan­den achter de rug, samen met de vele mensen - waar­on­der de be­stuurs­le­den - uit de pa­ro­chie die evoor hebben gezorgd dat de wederop­bouw van hun fraaie St. Cornelius­kerk vlot verlopen is. Dat alles getuigt van be­trok­ken­heid en ge­meen­schapszin.

De wederop­bouw van het grote orgel zou erg kost­baar zijn en het kleinere orgel dat meestal werd gebruikt, was geheel vernie­tigd door de brand. Gelukkig heeft de pa­ro­chie een orgel uit Valken­burg kunnen over­ne­men, dat met een paar aanpas­singen, geschikt is voor de Limmense kerk.

De plan­ning was de kerk voor kerst­mis weer in gebruik te nemen. Of dat gaat lukken? Het wordt nog wel spannend... we zullen zien. Intussen is het me dui­de­lijk dat het aan de mensen van Limmen niet zal liggen.

Terug