Arsacal
button
button
button


Gebed voor een overledene, die jong gestorven is

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2019

Hieronder het gebed dat ik heb uitgesproken bij een herdenking van een opgewekte vrouw, echtgenote en moeder, die naar menselijk aanvoelen te vroeg gestorven is. Om privacy-redenen heb ik namen weggelaten.

Gebed

God, Hemelse Vader,

Soms lijkt het even
dat we kunnen plannen en voorzien,
dat het in mensenhanden ligt,
dat alles bij toeval ontstaat
en zich ontwikkelt
en dat dit alles is.

Maar soms ook zien we vergezichten
op de reizen die we maken,
op een wandeling door de natuur
of zomaar, zonder aanwijsbare reden,
en worden we gegrepen
door schoonheid en harmonie,
die een Meesterhand verraden.

Ook de plannen die wijzelf bewust
en weloverwogen menen te maken,
worden soms ineens verstoord;
alles wordt anders.

Het ligt toch niet in onze hand,
het is niet ons vernuft
dat hier een uitkomst biedt.

Een uitzicht verdwijnt,
maar voor wie geloven kan
verschijnt een ander vergezicht...
dat U ons biedt.

Zij had zeker
andere plannen
en velen leek het
bizar toeval of het noodlot,
toen die dromen
werden verstoord
en de ziekte zich openbaarde.
Bij anderen riep het vragen op:
“Waarom?”
Waarom zo’n gezonde, sportieve,
blije, gezellige, sterke vrouw
als zij,
die altijd zo goed wist
wat zij wilde,
hoe kon haar dit overkomen?

Zijn er geen antwoorden
of is er toch een antwoord
dat wij alleen nog niet verstaan?

In dit gebed, Heer, wil ik mij en ons
in alle kleinheid aan U toevertrouwen:
U weet waarom en hoe en wat;
ik snap het niet, mijn weten is beperkt.

Ik kom alleen zo af en toe
iets op het spoor
dat wijst naar transcendentie:
Er is toch meer
en in dat “meer”
mag ik Uw zorg voor ons herkennen.

Dan mag ik zien
dat zij die heenging
uitkeek op het beloofde land,
een weids en prachtig vergezicht;
het is wat al te menselijk uitgedrukt,
maar ik durf erop vertrouwen
dat zij nu, Heer, aan Uw hand
dat land van eindeloze vreugde binnengaat.

Weinig bagage neemt zij mee:
wat geloof, wat hoop en liefde,
meer hoeft het niet te zijn
en ook die vrolijkheid die haar zo eigen was,
die komt haar nu van pas:
die vreugde zal volkomen zijn.

Wij danken U voor haar bestaan,
haar hartelijkheid en zorg,
haar optimisme, de gesprekken
en voor een mooi, gelukkig leven;
we danken U voor alle liefde
die zij doorgegeven heeft.

En tenslotte wil ik U nog vragen, Heer,
om troost en kracht en geloof,
om perspectief
voor allen die zij achterlaat
en die haar nu zo missen.

Geef dat de vreugde, ja de vrolijkheid
die haar zo eigen was
ook in hun leven terug mag keren,
opdat zij in haar geest
hun tocht vervolgen kunnen...

Laat Jezus Uw verrezen Zoon
hun Weggeleider zijn;
mogen zij eens weer samen zijn
en thuis bij U.

Oratie

God, almachtige vader,
in geloof belijden wij
dat uw Zoon is gestorven en verrezen.
Verleen ons goedgunstig
dat zij
die in Christus is ontslapen,
door dit mysterie vol vreugde zal verrijzen
in de kracht van onze Heer Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Heer, geef haar de eeuwige rust;
het eeuwig licht verlichte haar;
moge zij rusten in vrede.

Terug