Arsacal
button
button
button


De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan

Art 23, verworvenheid van de democratische rechtsstaat

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019
De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan

De Onderwijsraad verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in onze tijd. Door de focus op een probleem bij enkele Islamitische scholen, komt die vrijheid weer onder druk te staan. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) heeft een bijdrage geformuleerd aan de verkenning van de Onderwijsraad.

Hieronder vindt U een link naar deze bijdrage, die is getekend door Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voorzitter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mij als bisschop referent voor het katholiek onderwijs.

Studie­middag

Op 18 september organiseert de NKSR een studie­middag over burger­schaps­vor­ming in het onderwijs, die plaats zal vinden in het Sint Janslyceum in 's Her­to­gen­bosch. Al meer dan honderd deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven. Op de website van de NKSR is daar meer informatie over te vinden met de mogelijkheid tot inschrijving.


Terug