Arsacal
button
button
button
button


Aandacht gevraagd voor Armeense genocide

Armeense ambassadeur op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019 - 120 woorden

Donder­dag­mid­dag 24 ok­to­ber kreeg ik bezoek van de am­bas­sa­deur van Armenië, Z. Exc. Tigran Balayan, die onder meer aan­dacht vroeg voor de her­den­king van de Armeense genocide.

De 1,5 miljoen slacht­of­fers van deze volkerenmoord wor­den op 24 april her­dacht. Paus Fran­cis­cus heeft daar al ver­schil­lende keren aan­dacht aan besteed, onder andere bij zijn bezoek aan Armenië in 2016. Met deze slach­ting van het Armeense volk begon een bloe­dige twin­tigste eeuw waarin de Holo­caust een ico­nisch beeld werd van de verschrik­kingen die volkeren elkaar aandoen.

Armenië wil de genocide volgend jaar door ver­schil­lende bij­een­komsten gedenken en vraagt ook de katho­lie­ke kerk in vereni­ging met het Armeense volk te bid­den.

Aan het eind van het bezoek overhan­digde de am­bas­sa­deur een fles Armeense wijn.

Terug