Arsacal
button
button
button


Alphacursus: een sleutel tot parochievernieuwing

Alpha-avond in Heerhugowaard

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019

De Alpha-cursus speelt een centrale rol in de vernieuwing van parochies. Fr. James Mallon schrijft in "Als God renoveert" (Divine renovation) dat Alpha het meest effectieve hulpmiddel is dat hij tot nu toe heeft kunnen vinden en hij noemt Alpha van fundamenteel belang voor onze identiteit als missio­naire en evan­ge­li­se­rende Kerk (Neder­landse editie, p. 163). Woensdag 13 november was ik in één van de parochies van ons bisdom waar dit hulpmiddel al jaren wordt gebruikt.

De H. Dionysius parochie in Heer­hu­go­waard is een bloeiende parochie met veel ac­ti­vi­teiten voor allerlei groepen. Familie­viering, Kisikids, tiener­groepen, misdienaars, koren voor alle leeftijden, Alpha­cursus, andere cursussen, catechese voor kinderen, het is er allemaal. Pastoor Frank Domen hoopt binnenkort het vijftigste lid van de misdienaars­groep te kunnen ver­wel­ko­men.

De jaarlijks terugkerende Alpha­cursus is een belangrijke steen in dit bouwwerk. Ik ben daarom altijd graag ingegaan op de uit­no­di­ging om een Alpha-avond te geven in Heer­hu­go­waard of elders, ook omdat ik hoop dat veel parochies dit Alpha-voorbeeld zullen volgen. Zeker, het vraagt het nodige van de organisatoren: bij de cursus hoort een maaltijd en er is een weekend bij. Maar het werpt veel vruchten af. Natuurlijk is dan ook een vervolg van belang. Zo begint in Heer­hu­go­waard in januari of februari weer een vervolg-cursus.

Het was een avond in een goede sfeer met ruim dertig deelnemers van alle leeftijden.

Terug