Arsacal
button
button
button


Penningmeesters buigen zich over de cijfers ...

Econoom licht jaarrekening toe

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2019
Penningmeesters buigen zich over de cijfers ...
De algemeen econoom van het bisdom aan het woord
De algemeen econoom van het bisdom aan het woord

Vrijdag­avond 5 november was er in Heiloo een bijeenkomst voor penning­mees­ters van de parochies waarin de jaarcijfers van het bisdom werden toegelicht door algemeen econoom Thom van der Steen MBA. Er zijn zorgen en er is hoop...

Jaarcijfers

De penning­mees­ters-avond in het Missio­nair centrum van het heiligdom In Heiloo was goed bezocht, bijna twee derde van de parochies was ver­te­gen­woor­digd. Na mijn openingswoordje kreeg de algemeen econoom het woord, die aan de hand van een flink aantal slides de jaarcijfers toelichtte en perspectieven schetste.

Beheersfonds

REA (Raad voor Economische Aangelegenheden)-lid Jeroen Brenninkmeijer ging vervolgens in op de visie achter het diocesaan beheersfonds waar veel parochies in hebben belegd. Het fonds wil met een gematigd defensief profiel verantwoord beleggen op basis van de indicaties die de sociale leer van de kerk en in het bijzonder de Encycliek Laudato Si' meegeven.

Besparingen en zorgen

In de bisdomcijfers kwam het effect van de bezuinigingsoperaties die het bisdom heeft ondergaan, duidelijk naar voren. Met name op loon­kos­ten is een flinke besparing bereikt, maar ook andere kosten zijn terug geschroefd. Een zorg blijven de vele uitstaande renteloze leningen aan parochies, die vaak pas bij verkoop van vastgoed worden afgelost.

Transparant

Bijzondere aandacht werd ook gevraagd voor de transparantie van de processen rond verkoop van onroerend goed. Opbrengsten moeten niet direct in de exploitatie worden gestopt, waardoor die vrijwel onmiddellijk verdampen. Het bisdom overweegt daar bindende regels voor te geven die als voor­waarde worden ver­bonden aan de machtiging die het kerk­bestuur nodig heeft bij onder meer verkoop van onroerend goed.

Dank

Aan het einde van de avond heb ik de penning­mees­ters bedankt voor hun inzet. Hun werk is heel belangrijk voor de parochies en de samen­wer­kings­ver­banden. Ook de ver­schil­lende aanwezige bisdom­me­de­werkers heb ik bedankt voor hun grote inzet. De algemeen econoom van het bisdom heeft een zeer veelzijdige en zeer omvangrijke taak. Er komen heel veel en heel gevarieerde zaken op zijn tafel. De afgelopen jaren is er bovendien een ont­wik­ke­ling geweest waardoor de financiële processen in de parochies beter gemonitored kunnen worden. Het is hard werken voor een bisdom-econoom. Daarom wilde ik ook onze econoom bijzonder danken voor zijn grote inzet.

Terug