Arsacal
button
button
button


Proefschrift pastoor Samuel Marcantognini gereed

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019

Pastoor Samuel Marcantognini is pastoor van de Matteüsparochie van Hoorn en admini­strator van Westfries­land Zuid Oost. Daarnaast doceert hij aan het seminarie en hij is lid van de priesterraad. Toch heeft hij tijd gevonden om een licentiaat te behalen en nu bovendien te promoveren tot doctor in de Theologie met specialisatie in de liturgische pastoraal.

Padua

Het proef­schrift (dissertatie) zal op 10 december worden verdedigd in Padua aan het Instituut van Liturgische Pastoraal (Abbazia di San Giustina) dat geïncorporeerd is in het Pauselijk Atheneum Sant'Anselmo in Rome. Promotor is professor Gianni Cavagnoli.

Thema

Op zaterdag 16 november kreeg ik van de promovendus de thesis overhandigd, die als titel heeft meegekregen: “La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro” (De post­con­ci­liaire liturgische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaarding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toekomst). Het is de bedoeling dat het proefschrist in de toekomst ook in het Neder­lands zal worden vertaald.

We feliciteren deze priester van ons bisdom van harte met dit resultaat en wensen hem veel zegen en succes voor de verdediging van zijn proef­schrift!

Terug