Arsacal
button
button
button


Kerkeveiling voor tintinnabulum en conopeum

Na restauratie sint Bavo-Kathedraal

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2019

Vrijdag­avond 29 november werd in het Bisschopshuis naast de kathedraal de jaarlijkse kerkeveiling gehouden. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor de res­tau­ra­tie van het conopeum en het tintinnabulum. Wat is dat nu weer?

De Haarlemse Sint Bavo kathedraal is tevens een basiliek: een kathedrale basiliek. Deze pauselijke eretitel voor bijzondere kerk­ge­bouwen waar vaak een bijzondere devotie mee ver­bonden is, brengt met zich mee dat in de kathedraal een fraai vorm gegeven conopeum (parasol, overhuiving) en een tintinnabulum (belletje) staan opgesteld (ter hoogte van het hoofdaltaar in de absis). Beide voorwerpen symboliseren de band met de paus en werden in (pauselijke) processies gebruikt. Ook in sacraments­pro&ces­sie worden bellen gebruikt om de komst van het heilig Sacrament aan te kondigen en een parasol of baldakijn wordt boven het heilig Sacrament gedragen om het belang en de vereiste eerbied te onderstrepen en (oor­spron­ke­lijk) te beschutten tegen ongewenste weersinvloeden. Beide voorwerpen in de Sint Bavo worden gerestaureerd, de veiling - die zo'n € 6000 opbracht - moet dit mogelijk maken.

Onder de vele items die werden verkocht was ook een ritje op de motor van de pastoor, dr. Bart Putter, die zich daarvoor op de foto in motorjack presenteert en een sponsoring van de kapelaan die daarvoor rondjes om de kerk gaat hardlopen. Ik hield het iets rustiger: te koop waren ook plaatsen aan een diner met mij in het bisschopshuis (een parochiaan gaat koken).

Terug