Arsacal
button
button
button


Stefanus: getuige van de mensgeworden Liefde van God

Tweede kerstdag

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 december 2019

Tweede kerstdag was ik in de Vredes­kerk in Amsterdam voor de viering van de Eucha­ris­tie. Daar is het gebruik om op deze dag een roos in de kribbe te leggen, een zinvolle traditie.

Natuurlijk zingen we op het kerst­feest vaak: ‘Er is een roos ontsprongen’, maar die ‘roos’ is eigenlijk een rijs, dat is een loot, er is een nieuwe loot aan de stam van koning David ontsproten.

De rode roos is wel de bloem die symbool staat voor de liefde én voor het lijden: rozen hebben doorns... Dat die bloem op het feest van Sefanus in de kribbe wordt gelegd duidt de liefde en het lijden aan die kenmerk zijn van het leven van onze Heer Jezus Christus en geeft aan dat Stefanus als eerste de uiterste consequenties daaruit heeft getrokken: hij heeft getuigd van Jezus Christus, met kracht en met liefde en zijn leven voor Hem gegeven in de marteldood die hij onderging.

Terug